Alkohol

Berusade män vanligaste drunkningsoffren

En ny studie konstaterar att drunkningsolyckorna minskat kraftigt i Sverige. Men en grupp sticker ut: Medelålders och äldre män med alkohol i kroppen.

I slutet av 1980-talet drunknade runt 400 svenskar varje år. Nu är motsvarande siffra nere i omkring 150. Det visar en sammanställning av närmare 4000 drunkningsfall mellan 1997 och 2011 som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjort tillsammans med Karlstad Universitet.

Forskarna bakom studien menar att minskningen var väntad, men att de blev förvånade över könsfördelningen – om man bortser från bekräftade och misstänkta självmord så står männen för 80 procent av drunkningsolyckorna.

– Det var förvånande att det var så väldigt många fler män. Det väcker många frågor, säger Johanna Gustavsson, adjunkt i riskhantering vid Karlstads universitet och en av författarna till studien, till Dagens Nyheter.

Berusade män utgör en stor del av offren. En undersökning som Svenska Livräddningssällskapet, SLS,  gjorde förra året visar att dubbelt så många män som kvinnor använder alkohol i samband med bad och båtliv. Undersökningen från SLS visade också att:

  • 12 procent av männen har badat efter att ha druckit alkohol motsvarande minst fem starköl jämfört med 4 procent av kvinnorna.
  • 19 procent av männen har åkt båt efter att ha druckit alkohol motsvarande minst fem starköl jämfört med 10 procent av kvinnorna.
  • 26 procent av männen att de använder flytväst i större motorbåt jämfört med 52 procent av kvinnorna.

Varannan man som drunknar gör det med alkohol i blodet. I åldersgruppen som enligt undersökningen råkar mest illa ut på sjön, 45 till 64 år, handlar det om så många som 65 procent.

Mer från Accent