Cannabis

Bättre betyg utan cannabis

När utländska studenter i Maastricht inte längre kunde köpa cannabis lagligt blev deras studieresultat bättre.

En stor studie på mer än 4 000 studenter, publicerad i Review of Economic Studies, visar att studenter med tillgång till laglig marijuana får sämre studieresultat och misslyckas med fler kurser. Det skriver Keith Humphreys, professor i psykiatri vid Stanford University, i Washington Post.

Studien genomfördes av ekonomerna Olivier Marie och Ulf Zölitz vid Erasmus University i Rotterdam när ett tillfälle till ett naturligt experiment yppade sig. Den nederländska staden Maastricht, som ligger nära gränsen till såväl Belgien och Frankrike som Tyskland, beslöt att endast inhemska medborgare skulle få köpa cannabis på stadens coffee shops. Syftet var att bli kvitt den drogturism från grannländerna som skapade problem för staden.

Då universitetet i Maastricht har många studenter från andra länder som inte längre hade möjlighet att köpa marijuana, medan de nederländska studenterna fortfarande kunde göra det, tog forskarna tillfället i akt att studera vad som hände med studieresultaten.

Studien visar att de utländska studenterna förbättrade sina resultat med mer än fem procent. Störst var förbättringen hos lågpresterande studenter. Någon förbättring av resultaten märktes inte hos de nederländska studenterna.

Mer från Accent