Studentliv

Bakfyllehjälm ska avskräcka studenter

27 procent av tillfrågade studenter uppger att deras studier påverkas negativt av alkohol.

En ny undersökning som IQ låtit Sifo göra visar att nästan hälften av de tillfrågade upplevt att de inte kunnat studera dagen efter att de druckit alkohol. Några fler är de som uppger att en annan student försökt övertala dem att dricka mer än vad de först tänkt och tre fjärdedelar av studenterna tror att det är lättare att passa in om man dricker alkohol. Nästan var femte tillfrågad student har haft oskyddat sex i samband med att de druckit alkohol.

– IQ har länge jobbat med studenter och det finns ett stort grupptryck bland högskolestudenter att dricka. Det är en kulturell fråga som behöver väckas. Det upplevs inte som ok att säga nej till alkohol i studentlivet och det är oroande. Där har vi en del jobb att göra, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Unga med beroendeproblem kan påverkas extra mycket av grupptryck menar Lotfi Khemiri, läkare och beroendeforskare på Beroendecentrum i Stockholm.

– Det är just i denna ålder som människor med sårbarhet i regel utvecklar alkoholproblem, säger han i ett pressmeddelande från IQ.

Karin Hagman. Foto: IQ.

IQ lanserar nu en ny kampanj där influencers ska få pröva på en ordentlig baksmälla med hjälp av en 3D-printad hjälm. Hjälmen simulerar de vanligaste symtomen på bakfylla: illamående, huvudvärk, svettningar och nedsatt balans. Men själva hjälmen finns bara i ett exemplar och tanken är att den främst ska visas upp via sociala medier.

– Tanken är att väcka uppmärksamhet kring en viktig fråga och få stunderna att reflektera kring sitt drickande. Sen syftar den också till att studenterna ska få upp ögonen för vår chatbot Bottler, säger Karin Hagman.

IQ har sedan sedan förra året en chatbot som ska coacha studenter i deras drickande. En chatbot är ett interaktivt program man kan skriva till och som kan svara på dina frågor. Med Bottlers hjälp ska studenter kunna sätta upp egna mål för sitt drickande.

 – När du kommer in som ny i studentlivet kan du känna ett behov av att passa in, tre av fyra studenter tror att det är lättare att passa in om man dricker. Då finns risken att man dricker mer än vad man först tänkt och att man utvecklar en beroendeproblematik. Vi vill att studenter ska bli trygga i att dricka mindre och att reflektera kring hur drickandet påverkar deras studier, säger Karin Hagman.

Mer från Accent