Fertilitet

Även små mängder alkohol
försämrar spermier

Några starköl i veckan kan påverka fertiliteten. En dansk studie på 1 221 unga män visar att spermakvaliteten försämrades i takt med ökat drickande.

Studien, som publiceras i tidskriften BMJ Open, omfattar undersökningar av 1 221 danska manliga militära rekryter i åldrarna 18 och 28 år, skriver The Guardian.

I studien skriver de danska forskarna: ”Vår studie visar att även måttlig alkoholkonsumtion, cirka 5 enheter per vecka, har negativa effekter på spermiekvaliteten.”

De 1 221 unga männen som ingick i undersökningen tillfrågades om sina dryckesvanor samt gav sperma- och blodprov. Materialet i undersökningen samlades in under åren 2008 till 2012. Att alkohol kan försämra spermiekvaliteten stämmer väl överens med vad man har sett tidigare i djurförsök.

Effekterna var statistiskt säkerställda hos de män som drack fem eller fler alkoholenheter (exempelvis en drink, en öl eller ett glas vin) per vecka, och var tydligt uttalade hos dem som drack 25 alkoholenheter eller mer per vecka. De unga män som drack mer än 40 alkoholenheter per vecka hade 33% lägre antal spermier och även 51% lägre andel av spermier som såg ”normala” ut i jämförelse med de som drack mellan en till fem alkoholenheter per vecka.

Hela undersökningen ”Habitual alcohol consumption associated with reduced semen quality and changes in reproductive hormones; a cross-sectional study among 1221 young Danish men” hittar du här.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer