Fosterskador

Även pappans drickande kan påverka fostret

Att gravida mammors alkoholkonsumtion kan skada barnet vet vi sedan tidigare. En ny studie visar att även pappor kan bidra till Fetalt alkohol syndrom.

I en koreansk studie fick manliga gnagare varierande mängder alkohol innan de befruktade en hona. Det skriver the Examiner.

Vissa av barnen föddes med defekter på olika organ och eller dåligt utvecklad hjärna. Inga barn till de nyktra fäderna föddes med skador.

Forskarnas slutsats är att alkoholkonsumtion hos pappan påverkar generna i spermierna. Och det behöver varken röra sig om hög konsumtion eller beroende.

Mössen fick alkohol under sju veckor, men ingen alkohol alls veckan före befruktningen. Effekten håller alltså i sig längre än en vecka.

I en studie förra året visade forskare att mammor som varit nyktra ett år före befruktning ändå kunde föda onormalt små barn. Resultaten visar att alkoholens påverkan på foster kan sitta i mycket längre än man tidigare trott.

Mer från Accent