Forskning

Även måttligt drickande ökar risk för blodpropp

Mindre än ett glas alkohol om dagen räcker för att öka risken för blodpropp. Åtminstone bland män enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Blodpropp kan leda till en för tidig död och att alkohol kan vara en bidragande faktor har varit känt sen innan. Men nu visar en ny avhandling att män löper en ökad risk för blodpropp även vid en alkoholkonsumtion som betraktas som måttlig.

Blodpropp, venös trombos, har blivit vanligare under de senaste decennierna och mer än var femte patient som drabbas av blodpropp avlider inom det närmsta året.

Magdalena Johansson har i sin avhandling tittat på 2 000 fall av venös trombos och kunde se en tydlig koppling mellan ett högt alkoholintag och en ökad risk för att drabbas av blodpropp, i alla fall bland män. Män som dricker fem glas alkohol eller mer per vecka löper en 30 procent högre risk för blodpropp än de som drack mindre än ett glas alkohol per vecka.

Enligt avhandlingen kan också kvinnor minska risken för att drabbas av blodpropp genom att motionera, medan detsamma inte verkar gälla för män.
– Även om studierna inte ger svar om de direkta orsakssambanden, hoppas jag att resultaten ska motivera människor till en hälsosammare livsstil. Mindre alkohol och mer fysisk aktivitet har ju också många andra positiva hälsoeffekter, säger Magdalena Johansson i ett pressmeddelande.

Mer från Accent