forskning

Att inte dricka alls under graviditeten är bäst

”Lite alkohol kan vara okej under graviditeten”, har vissa forskare sagt de senaste åren. Men ny forskning visar: ett totalstopp är det enda säkra alternativet.

Alkoholkonsumtion under graviditeten – även litegrann –  är inte säkert för barnets hälsa.
Forskare på University of Washington har studerat 84 tvilling- och syskonpar, som alla var utsatta för alkohol som foster i mammans mage. De upptäckte då att två foster som är utsatta för lika höga nivåer av alkohol, kan få helt olika grader av neurologiska skador. Därför menar de amerikanska forskarna att den enda säkra mängden alkohol att dricka, är inget alls – eftersom att vissa foster är mer genetiskt sårbara för alkohol än andra. Detta enligt studien som publicerades i mitten av januari i tidskriften Advances in Pediatric Research.

Att studera tvillingar avslöjade något annat fascinerande. Identiska tvillingar, vars gener också är identiska, fick samma hälsopåverkan när de utsattes för alkohol i livmodern. Men för tvåäggstvillingar, kunde ett barn knappt påverkas, medan den andra fick alla symptom av så kallat fetalt alkoholsyndrom, FAS. Fetalt alkoholsyndrom innebär att barn bland annat kan få annorlunda ansiktsdrag, kort längd, låg kroppsvikt, små huvuden, nedsatt koordination, hyperaktivitet, dåligt minne, och inlärningssvårigheter – på grund av att den gravida kvinnan dricker under graviditeten.

Forskare på University of Washington, menar att den viktigaste slutsatsen från studien är att ett barns DNA framförallt avgör om det kommer att få varaktiga effekter av sin moders drickande. Än så länge går det inte att på förhand avgöra vilket foster som påverkas eller inte. Det finns inget sådant test.

Vart fjortonde barn med FAS har exponerats för cirka en alkoholhaltig dryck per dag, enligt forskarna som ligger bakom studien.

Mer från Accent