alkohol

Alkoholkonsumtionen går ner – utom bland äldre

I genomsnitt dricker nu en svensk 9,2 liter ren alkohol per år. Det är minskning sedan förra året. Minst dricker man i Norrbotten och Västerbotten, mest i Stockholm, Skåne och Halland. Den yngsta gruppen minskar mest medan de äldre dricker mer.

En ny rapport från SoRAD visar att alkoholkonsumtionen har sjunkit stadigt sedan toppåret 2004, då svenskarna drack 10,5 liter ren alkohol per år. Det är rejält mycket mer än dagens 9,2 liter, vilket också är en hög konsumtion jämfört med EU-inträdet 1995 då konsumtionen var 7,8 liter per person och år.

Den grupp som dricker mest, det vill säga unga män mellan 16 och 24 år, också har minskat sin konsumtion mest, vilket lett till en utjämning mellan grupperna.

Även bland kvinnorna är det de unga, 20-29 år, som minskat mest.

Det är dock inte alla grupper som minskat sin konsumtion. Bland män över 50 och kvinnor över 40 märks ingen nedgång. I den äldsta gruppen 65-80 år har konsumtionen istället ökat något.

Positivt är att berusningsdrickandet minskar kraftigt, både bland män och kvinnor. Även här är det främst den yngsta åldersgruppen om minskat, men även gruppen 30-49 år. Bland unga män i åldern 16 – 29 år minskade andelen som berusningsdruckit den senaste månaden från 67-44 procent mellan 2002 och 2012. Bland både män och kvinnor i de högre åldrarna, 50-64 år och 65-80 år, är intensivkonsumtionen i stort sett oförändrad under perioden.

Förutom skillnader mellan åldersgrupperna kan man se betydande regionala skillnader. Minst dricker man i Norrbottens län. Kvinnor dricker mest om de bor i Stockholms län, 0,3 liter ren alkohol per månad, vilket är dubbelt så mycket som i Norrbotten. Män dricker mest i Hallands län, 0,58 liter per månad, vilket är 1,6 gånger så mycket som männen i Norrbotten.

Flest nyktra finns i de län där man dricker minst. Allra störst är andelen i Norrbottens, Västerbottens och Jönköpings län, där 37 procent av kvinnorna är nykterister och 25-29 procent bland männen. I Stockholms, Kronobergs, Skåne och Hallands län finns lägst andel nykterister, där ligger andelen mellan 15-18 procent av männen och 22-28 procent av kvinnorna. (I den här statistiken har Sorad valt att beskriva alla som uppger att de inte druckit under de senaste 30 dagarna som nykterister.)

Det är främst alkohol från Systembolaget svenskarna dricker. Systembolagets del av marknaden ökar varje år och utgör nu 63 procent av den alkohol som konsumeras. Folköl som köps i livsmedelsbutiker står för sex procent och alkohol som dricks på restaurang för tio procent. Systembolagets del av marknaden uppgick under 2012 till 84 procent för vin, 62 procent för öl och 45 procent för spritdrycker.

Andelen resenärer som tar med sig alkohol hem från utlandet är nu nere i 40 procent, vilket är den lägsta som uppmätts sedan den första mätningen gjordes 2001. Störst är nedgången för flygresenärer. Däremot har smugglingen ökat något. Dock inte lika mycket som den lagliga införseln minskat.

Internethandeln ökade med 20 procent under förra året. Då det var från en mycket låg nivå, 0,05 liter, är det fortfarande en mycket liten andel, 0,06 liter, som införskaffas den vägen.

Den vanligaste drycken är vin som dricks utgör 43 procent av den alkohol svenskarna dricker. Starköl kommer tvåa med 29 procent och 22 procent är starksprit.

Mer från Accent