Alkoholreklam

Alkoholindustrins självreglering fungerar inte

Alkoholindustrin bryter ständigt mot sina egna regler och riktlinjer när det gäller marknadsföring enligt ny studie. "Kontrollen måste ligga på oberoende myndighet", säger en av forskarna.

Alcohol Justice har låtit forskare utvärdera all ölreklam som sänts under basketmatcher mellan 1999 och 2008. Mellan 35 och 74 procent överskred branschens egna riktlinjer.

− Under de tio åren har ölindustrin ständigt riktat sig till ungdomar med reklam som går över den gräns de själva satt upp, säger Thomas Babor från University of Connecticut Health Center, Department of Community Medicine and Health Care, och ansvarig för rapporten, till Alcohol Justice.

Han är övertygad om att ansvaret för att kontrollera reklamen måste ligga hos en oberoende myndighet om det ska ske någon förbättring.

I en annan studie, gjord av Marin Institute, har forskare tittat närmare på klagomål på spritreklam mellan 2004 och 2007. Klagomålen har inkommit till spritindustrins handelsorganisation, the Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS) som tagit fram kriterier för ansvarsfull marknadsföring och tar emot klagomål om överträdelser.

Forskarna fann att företag som hade en representant i styrelsen för DISCUS bara fick en tredjedel så många klagomål som övriga företag.

De fann också att den vanligaste överträdelsen var att man anspelade på sex i reklamen, därnäst att annonsen var osmaklig eller att den nedvärderade kvinnor, män, minoriteter, religiösa eller andra grupper. Andra anmälningar gällde att annonserna visade berusade personer, vände sig till ungdomar eller påstod att alkohol är hälsosamt. Några har också klagat på att reklamen har varit placerad på en plats där främst underåriga vistas eller inom 150 meter från en skola.

Forskarna anser att det som hindrar en effektiv självreglering är att medvetenheten hos allmänheten är dålig, att ingen oberoende part är med och granskar, att riktlinjerna är subjektiva samt bristen på bestraffningsåtgärder.

Marin Institute rekommenderar därför att reklamen ska granskas av en oberoende tredje part som bevakar allmänhetens intresse. De vill också att objektiva kriterier tas fram för bedöming av reklamen och att den gräns som idag finns på att max 30 procent av målgruppen som ser annonsen ska vara underårig, halveras till 15 procent.

Forskarna föreslår också en kampanj för att upplysa folk hur man anmäler alkoholreklam, samt att det ska bli enklare att göra en anmälan.

Dessutom önskar de effektiva repressalier för överträdelser, inte bara att företaget ombes dra tillbaka annonsen och att alla regler även ska gälla öl- och vinproducenter.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer