Alkoholforskning

Alkoholforskare prisas av Systembolaget

Sven Andréasson har fått Systembolagets Kunskapspris 2018 för sina insatser inom alkoholforskningen. Samtidigt tilldelades Jonas Raninen Systembolagets juniorstipendium.

Under Systembolagets alkoholforskningskonferens, i slutet av förra veckan, fick Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och chef för Riddargatan 1, en öppenvårdsmottagning för personer med alkoholproblem, motta Systembolagets kunskapspris på 100 000 kronor.

Prisutdelare var Claudia Fahlke, professor vid Göteborgs universitet och ordförande i priskommittén. I kommitténs motivering framhölls att Sven Andréassons forskning fått stor spridning och ofta varit direkt överförbar till praktiskt arbete.

– Jag känner mig enormt hedrad. Särskilt glad är jag över att priset även lägger vikt vid spridningen av resultat, säger Sven Andréasson i sitt tacktal.

Spridning av forskning är något som ligger honom varmt om hjärtat.

– Forskning är bra, men det är oerhört mycket bättre om inte resultaten stannar inom akademin i lärda tidskrifter utan når ut till praktiker och allmänhet. Jag är väl medveten om behovet och har försökt jobba efter det. Det är av den anledningen jag tackade ja till att bli ordförande i Alkoholpolitiskt forum. Där får man möjlighet att sprida forskningsresultat till en bra blandning av politiker, tjänstemän och forskare, säger han.

Pengarna har han tänkt använda till ett projekt i Indien.

– Jag har en tanke om att stötta ett alkoholprojekt i ett bergsområde i södra Indien. Där bor en isolerad stambefolkning som på bara några år fått stora alkoholproblem. Vi har inlett ett samarbete och vill göra kartläggning, prevention och behandling, men det fattas pengar. Då kan de här pengarna komma väl till pass. Det är ett väldigt angeläget projekt, säger han.

Vid samma tillfälle fick Jonas Raninen, utredare på CAN, Juniorstipendiet 2018 för sina forskningsinsatser om faktorer som påverkar förändrade dryckesvanor, som till exempel sambandet mellan alkoholkonsumtion i ungdomen och senare i livet. Stipendiet är på 50 000 kronor.

Vad betyder det att få ett sådant här stipendium?

– Det är roligt och smickrande. Det är ett betyg på att det man gör är bra och betydelsefullt.

Vad ska du använda pengarna till?

– Någon typ av studieresa blir det, men vart vet jag inte. Dels ska det finnas tid i almanackan och dels ska jag hitta någon lämplig institution som kan ta emot mig, säger Jonas Raninen.

Mer från Accent