Alkohol

Alkoholförsäljning påverkar alkoholdöd

Hur mycket alkohol som säljs är ett bra mått på hur många som dör av alkohol. Resultaten är säkrare än om personer själva får rapportera sin konsumtion. Det visar en skotsk studie.

Siffror på alkoholförsäljningen är ett bra sätt att uppskatta alkoholkonsumtion och alkoholrelaterad död i Storbritannien. Det visar en ny skotsk studie.

I studien har man tittat på försäljningsstatistik i elva regioner i Storbritannien. De regioner där mer alkohol än genomsnittligt såldes hade också den högsta alkoholrelaterade dödligheten.

Sambandet försvagades något av att alkoholdödligheten i sydvästra England inte är högre än genomsnittet trots hög försäljning. Den sannolika förklaringen är att området besöks av många turister.

I jämförelse med tidigare studier av konsumtion och dödlighet i Storbritannien där man låtit individer själva uppge hur mycket de dricker är försäljningssiffror säkrare och mer objektiva anser NHS Health Scotland som står bakom studien.

Mer från Accent