Forskning

Alkoholförbud i stället för fängelse räddar liv i South Dakota

Kan ett temporärt alkoholförbud i stället för fängelse rädda liv? Enligt en studie som följt programmet 24/7 Sobriety i amerikanska delstaten South Dakota är svaret ja.

Bakom studien står Rand Corporation och undersökningen publicerades nyligen i Lancet Psychiatry. Resultaten visar att dödsfallen på länsnivå i den vuxna befolkningen minskat med 4, 3 procent, och sambandet mellan antalet alkoholrelaterade dödsfall och införandet av nykterhetsprogrammet är starkt.

Programmet initierades i mitten av 00-talet, då man beslutade att antalet interner i delstatens fängelser skulle minskas. Då det kunde konstateras att alkohol var en faktor vid många gripanden blev slutsatsen att man genom att minska alkoholmissbruket också kunde få ner antalet interner.

24/7-programmet används när en medborgare uppvisar ett oansvarigt bruk av alkohol, till exempel rattfylleri. I ett sådant läge kan rättsväsendet besluta om temporär helnykterhet som påföljd, vilket då följs upp med regelbundna drogtester. Att utebli från en drogtest eller på annat sätt göra en överträdelse mot påföljden resulterar i en bestraffning, en eller två nätter i fängelse. 24/7 ersätter dock inte behandling.

Under den undersökta perioden, 2005–2011, omfattades 17 000 personer av studien, vilket motsvarar cirka tre procent av South Dakotas vuxna befolkning. I genomsnitt deltog de i programmet mellan fyra och sex månader. Men programmet är inte okontroversiellt. Kritiska röster som hävdar medborgares frihet att dricka alkohol har höjts.

– När det gäller bilkörning krävs tester och körkort, och om du kör vårdslöst kan du bli av med körkortet. Så jag har funderat på detta med respekt till din rätt att dricka alkohol, säger Beau Kilmer, medförfattare till Rand-rapporten, till nättidningen Vox Explainers.

Mer från Accent