Lunginflammation

Alkohol ökar risken för lunginflammation

Lunginflammation är vanligt förekommande överallt i världen. Nu har forskare visat att alkohol ökar risken för att drabbas.

Det är sedan länge känt att alkoholkonsumtion ligger bakom en rad olika sjukdomstillstånd och dödsfall. Nu kan även lunginflammation, en av de vanligaste orsakerna till sjukdom och död, läggas till listan. Det framgår av en studie som publicerats i Brittish Medical Journal, BMJ.

Studien är en metastudie där brittiska forskare gått igenom 4 589 studier som publicerats mellan 1985–2017. Sammanlagt omfattades 287 184 individer. De fann då att ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och risk för lunginflammation. Sambandet är starkt. Ju mer personerna i studien druckit, desto större risk för lunginflammation.

De som dricker måttligt löper nästan dubbelt så stor risk att drabbas som den som inte dricker alls. Detsamma gäller om man jämför dem som dricker mycket med dem som dricker lite.

Lunginflammation är ingen oskyldig sjukdom. År 2014 var lunginflammation den åttonde vanligaste dödsorsaken i USA. Enligt BMJ ledde sjukdomen till fyra miljoner dödsfall årligen bara i USA och Europa.

På vilket sätt alkohol ökar risken för lunginflammation kan inte forskarna svara på, men de har flera hypoteser: Alkoholens avslappnande egenskaper kan ge en minskad stabilitet i svalget vilket skulle kunna leda till en ökad risk att andas in mikrober. Högt alkoholintag kan också försämra lungornas försvar. Dessutom konstaterar forskarna att högt alkoholintag ofta är förenat med undernäring, något som i sig ökar risken för lunginflammation.

Forskarnas slutsats är att en mer restriktiv alkoholpolitik som minskar konsumtionen skulle minska förekomsten av lunginflammation. De anser också att allmänheten, särskilt de som dricker mycket, bör informeras om risken.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer