Alkohol

Alkohol kan förändra gener och leda till ökat begär

Hög konsumtion av alkohol kan påverka en persons genetik – och leda till ökat beroende. Det visar ny amerikansk forskning.

Hög alkoholkonsumtion kan utlösa en långvarig genetisk förändring, vilket resulterar i en ond cirkel och ett ännu större behov av alkohol. Detta enligt en studie publicerad i tidningen Alcoholism: Clinical & Experimental Research.
– Vi såg att människor som dricker mycket kan förändra sitt DNA, på ett sätt som gör att de har ett ännu större begär efter mer alkohol, säger Dipak K. Sarkar, huvudförfattare till studien och professor vid Rutgers Universitet.
– Det kan förklara varför alkoholism är ett så starkt missbruk, och kan en dag bidra till nya sätt att behandla alkoholism eller att förhindra att människor blir beroende.

Forskarna vid Rutgers och Yale University School of Medicine fokuserade på två gener som är inblandade i att styra dryckesbeteende: PER2, som påverkar kroppens biologiska klocka och POMC, som reglerar hur kroppen svarar på stress.

Forskarna jämförde grupper av personer som dricker måttligt, mycket, och personer som hetsdricker. De fann då att generna hade förändrats bland de som hetsdricker och de som och dricker mycket. Detta genom en genmodifieringsprocess som kallades metylering. Bland dessa personer såg man också en minskning av genernas proteinproduktion. Ju större alkoholintag personerna i studien hade, desto mer ökade dessa genetiska förändringar.

Personerna i experimentet förevisades också stressrelaterade, neutrala och alkoholrelaterade bilder. De fick också se en behållare med öl för att sedan smaka öl – därefter utvärderades deras motivation att dricka. Resultatet: förändringar i generna bland de som drack mycket förknippades med ett ännu större begär efter mer alkohol.

Enligt Dipak K. Sarkar kan resultaten så småningom hjälpa forskare att identifiera biologiska markörer som kan förutsäga en persons risk för alkoholberoende.

Mer från Accent