Alkohol

Alkohol försämrar hörseln

Det går inte att undvika att lägga märke till hur ljudnivån stiger i en lokal där många dricker alkohol. En ny studie visar att hörselförmågan blir nedsatt redan efter ett par drinkar.

Alkohol påverkar hörseln. Hör man sämre vad man säger tror man att man talar tystare och kompenserar det genom att höja rösten. Det skriver abc.net.au.

Exakt hur hörseln påverkas vet inte forskarna. Det finns några olika tänkbara alternativ, till exempel att det är ett förgiftningssymptom, att alkoholen verkar direkt på trumhinnan, eller att den delen av hjärnan som tar hand om ljudinformationen påverkas av alkoholen.

Kvinnors hörsel påverkas mest. I en studie fick försökspersoner dricka juice antingen med eller utan alkohol. Det visade sig att när kvinnor kom upp till 0,3 promille försämrades deras hörsel med mellan fem och tolv decibel vid en hörselkontroll, medan männen förlorade mellan två och nio decibel.

Skillnaden blev störst för frekvenser mellan 500 och 1 000 Herz, vilket är ett intervall där en stor del av talet ligger.

Förutom kvinnor fann forskarna att hörseln försämrades mer för överviktiga, gamla, sjuka och personer som druckit mycket tidigare i livet.

Hörselnedsättningen var borta när personerna testades igen en vecka efter dryckestillfället. Personer som dricker för mycket under längre tid verkar dock få permanent hörselnedsättning. De får också en tydligare nedsättning för de högre frekvenserna.

Mer från Accent