Alkohol

Alkohol förkortar livet – särskilt för kvinnor

En ny tysk studie visar att personer som är beroende av alkohol löper större risk att dö, särksilt om de är kvinnor. Risken minskar inte efter behandling.

I en longitudienell studie har tyska forskare visat att en alkoholberoende kvinna löper 4,6 gånger så stor risk att dö och en alkoholbeoende man 1,9 gånger så stor risk jämfört med andra jämnåriga.

− Kliniska data har tidigare visat att en högre andel av dem som har en beroendediagnos dör än andra i samma ålder. Men vi har inte tidigare sett den stora skillnaden mellan könen. Den var betydligt större än förväntat, säger Ulrich John, professor i epidemiologi och socialmedicin och chef för the Institute of Epidemiology and Social Medicine vid University Medicine Greifswald, Tyskland.

Forskarna fann att de beroendekvinnorna i genomsnitt dog vid 60 års ålder och männen vid 58.

− Det är ungefär 20 år tidigare än befolkningen i stort. De som genomgått behandling levde inte längre än de som inte fått behandling, säsger Ulrich John.

Det sista är något som förvånar honom.

− Här i Tyskland får missbrukare mycket intensiv och specialiserad vård under lång tid så vi förväntade oss att de som genomgått behandlingen skulle ha större chans att leva längre. Till vår förvåning fann vi också att samtidig psykiatrisk sjukdom inte försämrade personen risk förför tidig död, vilket är goda nyheter för dem, säger han.

Ulrich John och hans kollegor har tittat på hälsoregisterdata för 4 070 personer. Där fann de 153 personer som kunde klassas som alkoholberoende.  Av dem lyckades de följa 149 personer, varav 30 kvinnor, i fjorton år.

Ulrich John konstaterar att alkoholberoende verkar bidra till för tidig död i högre utsträckning än andra riskfaktorer som till exempel rökning.

Resultaten av studien kommer att publiceras i januarinumret av tidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Mer från Accent