cancer

Alkohol före första graviditet ökar risken för bröstcancer

Att dricka under puberteten ökar risken för bröstcancer hos kvinnor. Och risken är fortsatt förhöjd ända tills kvinnan fullföljt en graviditet.

Alkohol ökar risken för bröstcancer med 7 – 10 procent för varje glas en vuxen kvinna dricker per dag. Andra riskfaktorer är att komma tidigt i puberteten och att bli gravid sent i livet.

Nu har forskare från Washington University School of Medicine i S:t Louis, visat att om man dricker under puberteten är risken för bröstcancer extra stor och risken är fortsatt förhöjd ända till första graviditeten.

I puberteten växer brösten snabbt och är då särskilt känsliga för cancerogena ämnen. Den ökade känsligheten kvarstår till första graviditeten. Ju längre tid mellan pubertet och graviditet desto högre risk.

En kvinna som dricker ett glas om dagen mellan sin första menstruation och första graviditet ökar risken för bröstcancer med 13 procent.

− Föräldrar borde uppmärksamma sina döttrar på sambandet mellan alkohol och bröstcancer, säger Ying Liu, lärare vid School of Medicine och en av författarna till rapporten, i ett pressmeddelande.

Mer från Accent