Alkoholskador

Alkohol farligare för levern än forskarna tidigare trott

Alkoholkonsumtion i ung ålder kopplas till leversjukdom senare i livet i en ny studie från Karolinska institutet.

Även de testpersoner som drack mindre än vad som anses vara en problematisk mängd alkohol uppvisade oftare leversjukdom. I dagsläget anses 30 gram alkohol per dag vara en relativt ofarlig konsumtion för män.

Studien har använt data från 43 296 män som mönstrade för militärtjänstgöring mellan 1969 och 1970. Dessa data jämfördes sedan med statistik om leversjukdom i Sverige fram till 2009.

Forskarna konstaterar att de som druckit under tonåren löpte större sannolikhet att ha drabbats av leversjukdomar. Ju mer personen druckit desto högre var risken att drabbas, forskarna hittade inget tröskelvärde. Studien drar slutsatsen att nuvarande riktlinjer för vad som anses vara en säker alkoholkonsumtion kan behöva revideras.

Mer från Accent