Alkohol och hjärta

Alkohol dåligt för hjärtat

En ny studie visar att redan vid så små mängder som en drink om dagen ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Budskapet står klart: Ju mindre du dricker desto bättre för hälsan.

Tvärtemot vad tidigare studier visat kommer den nya studien fram till att låg eller måttlig alkoholkonsumtion inte alls har någon skyddande effekt för hjärt-kärlsjukdom. Det skriver The Guardian.

I den nya studien har forskarna granskat data från 56 studier som tillsammans omfattar över 260 000 deltagare. Resultatet de fann var att även måttlighetskonsumenter kan sänka sitt blodtryck och minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom genom att minska alkoholkonsumtionen.

Juan Casas, professor i epidemiologi vid London School of Hygiene and Tropical Medicine, som lett studien, tillsammans med Pennsylvania University och University College London, säger att budskapet är att ju mindre du dricker desto bättre.

– Det bästa är att minska konsumtionen för att sänka blodtrycket och risken för hjärt-kärlsjukdom. Frågan var huruvida en liten mängd alkohol var bra för hjärtat. Den här studien visar att så inte är fallet, säger han.

Studien visar att personer som avstår från alkohol på grund av att de är bärare av en genvariant som ger dem otrevliga symptom av alkohol, i genomsnitt löper tio procents mindre risk att råka ut för hjärt-kärlsjukdom. De har också lägre blodtryck och lägre BMI än genomsnittsbefolkningen.

Enligt Juan Casas har tidigare studier inte tagit hänsyn till andra beteenden som hör samman med låg till måttlig alkoholkonsumtion.

– Personer med den nivån på konsumtion ägnar sig oftare åt fysisk aktivitet och bryr sig mer om vad de äter än andra grupper, säger han.

Juan Casas säger också att tidigare studier inkluderat personer som inte dricker på grund av dålig hälsa i den helnyktra gruppen.

Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi vid King’s College London, säger att han är är imponerad av studien.

– Den visar att vi inte ska acceptera den dogmatiska sanningen att alkohol är bra för oss, men även denna studie har sina begränsningar eftersom personer med genetisk intolerans för alkohol också kan avvika på andra sätt.

Enligt Juan Casas måste studien replikeras med lika många eller fler deltagare eftersom det är den första som går på tvärs mot de tidigare.

Studien är publicerad i British Medical Journal.

Mer från Accent