Forskning

Alkohol bakom 100 000-tals cancerfall i EU varje år

Uppskattningsvis 55 miljoner européer dricker så mycket alkohol att de riskerar sin hälsa. "Det är nödvändigt att Europas regeringar fattar beslut om hur man med effektiva metoder kan minska alkoholens skadliga effekter" säger forskarna från Amphora-projektet som i dagarna presenterar resultaten av sin forskning.

Européer dricker dubbelt så mycket alkohol som genomsnittet i världen. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga alkoholkonsumtionen ökat till 11 liter alkohol per person och år. Effekterna av EU:s höga alkoholkonsumtionen och vad som ska göras åt den kommer att diskuteras vid ett symposium på Svenska Läkaresällskapet i slutet av veckan.

– Vi kommer att presentera vetenskapliga data som visar att alkohol orsakar 136 000 nya cancerfall om året i EU. Med tanke på de allvarliga sjukdomar, skador och det lidande som orsakas av alkohol, är det nödvändigt att Europas regeringar fattar beslut om hur man med effektiva metoder kan minska alkoholens skadliga effekter, säger Antoni Gual, psykiater och specialist i beroendemedicin vid universitetssjukhuset Hospital Clinico i Barcelona, i ett pressmeddelande.

Få känner till sambandet

Statistik som presenterades av Eurocare tidigare i år visar att bara 36 procent av invånarna i EU känner till att alkohol kan orsaka cancer. 20 procent svarar att de inte tror på att det finns någon koppling alls – trots att forskningen känt till att det finns samband mellan alkoholkonsumtion och cancer i över 25 år.

Peter Friberg, ordförande för Svenska Läkaresällskapet, hoppas på politiska effekter av forskningen.

– Vid FN:s möte förra året om icke smittbara sjukdomar, NCD, identifierade man alkoholkonsumtion som en av de fyra stora riskfaktorerna för att drabbas av livsstilssjukdomar som diabetes, cancer, fetma och hjärt-kärlsjukdomar. Nu pågår en process för att sätta gemensamma internationella mål för att komma tillrätta mer problemen. Här har Sverige en viktig roll att spela, säger han.

”Vi behöver ökade kunskaper”

På symposiet i Stockholm kommer resultatet av det så kallade Amphora-projektet att presenteras. Projektet har pågått i snart fyra år och avslutas i december. Syftet med projektet har varit att få fram kunskap på hittills outforskade eller dåligt utforskade områden inom alkoholområdet. Kunskapen ska sedan föras ut till politiker och andra beslutsfattare för att utveckla och genomföra effektivare folkhälsopolitiska åtgärder. Projektet finansieras av EU-kommissionen och forskare från hela Europa deltar.

Svenska Läkaresällskapet arrangerar symposiet med stöd från IOGT-NTO, Folkhälsoinstitutet och Socialdepartementet.

– Vi behöver ytterligare ökade kunskaper, men framförallt ett ökat intresse för en bred forskning kring alla aspekter på alkoholen och dess effekter både på hälsa, välfärd och ekonomisk utveckling. Förhoppningen är också att detta i sin tur leder till ett närmande mellan forskare, praktiker och beslutsfattare och att det ska ge bättre beslutsunderlag för styrande politiker, säger Maria Renström, chef för ANT-sekretariatet på Socialdepartementet i en kommentar.

Mer från Accent