Ungdomar

Aggressiva ungdomar dricker mer

En finsk studie visar att unga som dricker alkohol bråkar, mobbar och bryter mot regler oftare än andra.

Den finska studien av samband mellan psykosociala problem och alkoholintag visar ett starkt samband mellan aggressivitet och hög alkoholkonsumtion. Det skriver Forskning.no.

Däremot finns inget sådant samband för unga som drabbas av ångest eller depression.

– Aggressiviteten handlar inte om brutal misshandel, utan mer om sådant som bråk, mobbning och att bryta mot regler, säger professor Eila Laukkanen, överläkare i ungdomspsykiatri vid Kuopio universitetssjukhus, Östra Finlands universitet i ett pressmeddelande.

Särskilt tydligt var sambandet för flickor med hög konsumtion.

– Vi kan inte säga om alkoholbruket leder till aggressivt uppträdande eller om det är beteendeproblemen som leder till högre alkoholkonsumtion, säger Eila Laukkanen.

Det var inte bara aggressivt beteende som hörde samman med storkonsumtion av alkohol.

Studien omfattar drygt 4 000 ungdomar mellan 13 och 18 år. Sextio procent av deltagarna uppgav att de dricker alkohol. Rapporten visar ingen skillnad mellan pojkar och flickor.

De unga som drack mycket rökte i högre utsträckning än andra och hade oftare koncentrationssvårigheter. Flickorna hade också skilda föräldrar oftare än andra och hade kommit i puberteten tidigare.

Ungdomar med stort socialt nätverk drack också mer än de mindre sociala.

– I nästa projekt kommer vi att undersöka effekten av storkonsumtion på hjärnan, säger Eila Laukkanen.

Mer från Accent