Forskning

6 saker du bör veta om alkohol och cancer

Sambanden mellan alkohol och cancer har varit kända av forskarna länge, men först på senare tid har det stått klart hur starka de egentligen är. Alkoholen är en av de främsta riskfaktorerna bakom cancer – något som få känner till.

1. Få känner till sambanden

Under hösten har alkoholens roll för uppkomsten av cancer uppmärksam- mats i en rad artiklar. Trots det är allmänheten kunskap om sambandet låg,åtminstone i Sverige. I en enkät som genomfördes i EU 2010 visade det sig att endast 23 procent av svenskarna var säkra på att alkohol kan öka risken för cancer, medan 57 procent i rumänien och 56 procent i Frankrike var säkra på det. Genomsnittet bland länderna var 36 procent. Sverige kom på sista plats.

2.Hundratusentals cancerfall beror på alkohol

Forskarna i det så kallade Amphoraprojektet beräknar att 136 000 nya cancerfall i EU varje år orsakas av alkohol. Forskarna anser att de riktlinjer som anges för måttlig konsumtion (i sverige max 14 glas per vecka för män och nio för kvinnor) är långt över den mängd som kan ge upphov till cancer. Ett glas per år (!) skulle vara helt riskfri konsumtion för att undvika cancer.

IARC, International Agency for Research in Cancer, WHO:s forskningsorganisation för att förebygga cancer, klassar sedan 1988 alkohol som cancerframkallande.

3. Alkohol är näst största riskfaktorn

I en studie av orsakerna till cancer hos fransmännen uppskattar IARC att alkoholen står för 8 procent av alla cancerfall totalt – 11 procent för män och 5 procent för kvinnor. Det gör alkohol till den näst största riskfaktorn för cancer. Den främsta enskilda orsaken är tobak som uppskattas svara för 18 procent, medan den tredje faktorn, infektioner, svarar för tre procent. Först därefter placerar sig fysisk inaktivitet, övervikt och solljus.

4. Så påverkar alkoholen kroppen

Lite generaliserat kan man säga att alkohol orsakar cancer i de organ den passerar på sin väg genom människokroppen: Mun, svalg, strup- huvud, matstrupe, tjock- och ändtarmen samt levern. Dessutom är alkohol en av orsakerna till kvinnlig bröstcancer. Det finns också tecken på att alkohol kan orsaka cancer i bukspottkörteln, luftstrupen, lungorna, magsäcken, äggstockarna och prostata.

5. Ingen nivå är riskfri

Om man dricker öl, vin eller sprit gör ingen skillnad. Det är alkoholen som har betydelse, eller snarare den acetaldehyd som bildas i kroppen när alkohol förbränns. Det finns heller ingen mängd under vilken det är riskfritt att dricka. Ju mer man dricker desto större är risken.

6. Så mycket ökar risken för varje glas per dag

  • Mun och svalg 24 %
  • Struphuvud 17 %
  • Matstrupe 16 %
  • Bröst 8%
  • Lever 7%
  • Tjock- och ändtarm 2 %

Ett standardglas = 12 gram alkohol = två flaskor lättöl, knappt en burk folköl, knappt en flaska starköl, ett litet (12 cl) glas vin, ett litet glas (8 cl) starkvin, eller 4 cl sprit. (Eftersom cancer i mun och svalg är mycket ovanligt, medan bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor ger den mindre riskökningen av bröstcancer ändå fler cancerfall än den större ökningen av mun- och svalgcancer.)

Källor:
Cancer & alkohol. Ett faktablad kring alkoholens betydelse för utvecklande av cancersjukdomar. SLAN. British Medical Journal 2011;342:d1584 www.amphoraproject.net. International Journal of Cancer: 131, E995-E1003 (2012)

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer