Forskning

23 000 unga i Kanada har sökt drogvård – före legaliseringen

Förra året sökte mer än 23 500 unga sjukhusvård efter att de använt droger i Kanada.

Cannabis, som legaliserades i Kanada i oktober 2018, stod för hela 40 procent av alla inläggningar av unga på sjukhus, som sökt hjälp för sitt alkohol- och droganvändande. Det rapporterar CBC.

Den färska rapporten från Canadian Institute for Health Information, CIHI, visar en bild av hur det såg ut för 10–24-åringar i landet under 2017 till 2018. Det vill säga redan innan cannabis legaliserats.

Vid sidan av cannabis fanns ytterligare en stor orsak till ungas sjukhusbesök: 26 procent av vårdbesöken kunde härledas till alkohol.

Rapporten visar också att drygt 70 procent av de ungdomar som sökte vård efter de använt droger, även led av mentala hälsoproblem. Det är dubbelt så många jämfört med den åldersgrupp som är 25 år och äldre.

Även tidigare forskning tyder på att ungdomar som redan har problem med mental hälsa, också löper större risk att utveckla ett missbruk. Men utvecklingen kan också ske åt andra hållet.

Drygt 17 procent av ungdomarna var inlagda på sjukhus mer än en gång under samma räkenskapsår. Läkare och kliniker i Kanada menar att det tyder på ett desperat behov av mer stöd i samhället för de med missbruk och problem med mental hälsa.

Mer från Accent