Forskning

”Oroväckande narkotikabruk bland unga”

Narkotikaanvändandet i Sverige är högst bland unga personer. Det visar en ny rapport från Statens Folkhälsoinstitut, FHI, där man genom sju olika studier kartlagt narkotikabruket.

– Det är oroväckande att vi ser ett högt bruk bland unga. Risken är att de tar det med sig när de blir äldre samtidigt som det kommer nya ungdomar som anammar det höga bruket, säger Marie Risbeck som är tillförordnad enhetschef på uppföljningsenheten på avdelningen för Drogprevention och spel på FHI.

Narkotikaanvändandet är vanligast bland män och kvinnor i åldern 25 till 34 år, där tre procent av männen och två procent av kvinnorna regelbundet tar illegala droger. Det visar en befolkningsenkät som skickats ut till 58 000 personer, enkäten är en av delstudierna i FHI:s rapport. Motsvarande siffra för alla åldergrupper är två procent för män och strax under en procent för kvinnor.

Även bland högskolestudenter är narkotikabruket utbrett i de yngre åldersgrupperna. I åldern 18 till 24 år är det över sju procent av männen som regelbundet använder narkotika. Var tredje student, både män och kvinnor, i åldern 18 till 34 år har testat narkotika någon gång.

– Det är oroande att så många unga kvinnor använt narkotika. Enligt våra studier är den psykiska och allmänna ohälsan betydligt högre hos de kvinnor som använder narkotika än hos männen, säger Marie Risbeck.

En annan studie som genomfördes bland festivaldeltagare visar också på ett utbrett bruk av narkotika bland unga. Deltagarna var i åldern 15 till 29 år. Här uppgav 61 procent av männen och 50 procent av kvinnorna att de använt narkotika någon gång. 27 procent av killarna och 16 procent av tjejerna hade använt narkotika under de senaste trettio dagarna.

– Det är på tok för högt. I Sverige har vi ett politiskt mål att vi ska ha ett narkotikafritt samhälle och i relation till det är det ett problem att användandet av narkotika är utbrett bland unga, säger Marie Risbeck.

Totalt i Sverige är det, enligt befolkningsenkäten, ungefär 23 procent av männen och 12 procent av kvinnorna i åldern 15 till 64 år som har provat narkotika någon gång under sitt liv. Två procent av männen och strax under en procent av kvinnorna har använt narkotika under de senaste 30 dagarna.

Den vanligaste drogen bland de som testat narkotika är cannabis som 23 procent av männen och 12 procent av kvinnorna använt någon gång i sitt liv. Näst vanligast är amfetamin, därefter kommer kokain. Opiater kommer på sista plats.

När det gäller läkemedel är missbruket mer utbrett bland kvinnor. Åtta procent av kvinnorna och fyra procent av männen har någon gång använt beroendeframkallande eller narkotikaklassade läkemedel utan recept eller i större utsträckning än vad läkaren rekommenderat. 50 000 personer har tagit narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination under de senaste 30 dagarna.

58 procent av dem som regelbundet använder narkotika har också ett riskbruk av alkohol. Motsvarande siffra bland de personer som regelbundet tar narkotikaklassade läkemedel är 72 procent.

Joanna Wågström

Mer från Accent