Forskning

”Modifierad ecstasy kan bota cancer”

DRUGNEWS. En modifiering av den fruktade ”partydrogen” ecstasy skulle i framtiden kunna användas i behandling av vissa blodcancersjukdomar, enligt brittiska forskare.

Även tidigare har ecstasy (MDMA) varit känt för att angripa vissa cancertumörer, men det har krävts så stora doser att detta skulle döda patienten. Nu har man istället försökt modifiera drogen så att den blir 100 gånger effektivare att stoppa cancercellers tillväxt.

Forskarna vid universitetet i Birmingham hävdar i en studie, publicerad i senaste numret av Investigational New Drugs journal, att en nydesignad ecstasy i framtiden kan användas för att behandla leukemi, lymfkörtelcancer och myelom.

Försök har ännu bara gjorts i provrör och djurstudier och ytterligare ett tiotal år av forskning på området behövs.

– Även om vi inte vill ge cancersjuka falska förhoppningar, så har resultaten av den här forskningen potential att kunna förbättra behandlingar i framtiden, säger forskningsgruppens ledare professor John Gordon till The Telegraph.

Forskarteamet började undersöka om ecstasy kan användas som medicin redan för sex år sedan och fann drogen effektiv mot blodcancer. Forskarna fick kontakt med ett forskarlag vid universitetet i Västra Australien, som framgångsrikt studerat om ecstasy kan användas mot Parkinsons sjukdom, och ett samarbete inleddes.

I den nu publicerade rapporten hävdar forskarna att ecstasy skulle kunna användas som medicin, så snart drogen kan framställas i en för patienten säker form.

– Trots att överlevnaden vid leukemi har förbättrats de senaste 30 åren, behövs nya förhållningsätt för att behandla sjukdomen mera effektivt. Då MDMA är en farlig drog måste nu forskarna försöka hitta en absolut säker variant för att kunna behandla cancerpatienter, säger doktor Julie Sharp på brittiska Cancerforskningen.

  • Ecstasy har både hallucinogen och centralstimulerande verkan. Hjärnan kan skadas då signalsystemet påverkas och kroppens värmereglering rubbas. Drogen prövades en tid inom psykiatrin i USA, men fick senare spridning som missbruksdrog runt hela världen och ledde till flera dödsfall. Ecstasy har senare år även prövats i behandling av personer som lider av posttraumatisk stress.

Drugnews/BC-SL

Mer från Accent