Vit jul 2018

Varannan firade en vit jul

Fler kan tänka sig att fira jul utan alkohol, och många är positiva till IOGT-NTO-rörelsens kampanj Vit jul. Samtidigt minskar kännedomen om kampanjen.

Varannan person drack alkohol under juldagarna 2018. Det är en minskning jämfört med 2017, då 59 procent uppgav att de druckit. Samtidigt säger 77 procent att de kan tänka sig att fira jul utan alkohol. Det visar en undersökning som gjorts av Yougov på uppdrag av IOGT-NTO-rörelsen.

– Av de som dricker under julen är det allt fler som kan tänka sig att välja alkoholfritt. Här finns det mark att vinna, att få fler att gå från ord till handling, säger Laura Luna, pressansvarig för Vit jul.

Yougov har gjort mätningar för att ta reda på allmänhetens kunskap och attityd till Vit jul och för att se förändringar över tid. Ett trendbrott är tydligt: tidigare har man sett en stadigt ökande kännedom av Vit jul. 2017 sade sig 53 procent känna till kampanjen – i år hade siffran sjunkit till 45 procent.

En orsak kan vara att Vit jul har förändrats från att vara primärt en påverkanskampanj till att mer bli en insamlingskampanj, där pengar som samlas in går till jullovsaktiviteter för barn. 2018 arrangerades 202 aktiviteter över hela landet. Den informationen har varit svår att nå ut med. Många är medvetna om att namnunderskrifter samlas in (där skriver upp sig för en jul utan alkohol) och hur bra det kan vara med en nykter jul, men 43 procent känner inte till de aktiviteter för barn som genomförs under julhelgerna.

– Där har vi mer att jobba på. En stor del känner inte till insamlingen eller vad pengarna går till. Vi har en lång väg kvar till andra organisationers nivå av igenkänning, men vi hoppas att det kommer, säger Laura Luna.

En skillnad i år var Vit juls förändrade ambassadörskap. Tidigare har kampanjen frontats av kändisar, men i år var det möjligt för privatpersoner att bli ambassadörer. Det gjorde att 9 375 ambassadörer tog ställning för en vit jul, och att 133 ambassadörer startade en egen insamling. Ett 20-tal ambassadörer samlade 2017 in 1 100 000 kronor. Medan 2018 års ambassadörer hittills samlat in 1 022 000 kronor.

Innan kampanjen drog igång hade Laura Luna en förhoppning om att något av IOGT-NTO-rörelsens distrikt skulle lyckas samla in 50 000 kronor. Då skulle hon sy en ”Peppis” (Vit juls maskot) i människostorlek till dem.

– Inget distrikt lyckades i år. Men jag vet att det finns förbättringspotential, säger hon.

Yougov-mätningen omfattade 1 000 män och kvinnor i hela landet mellan 18 och 74 år, med särskilt fokus på Vit juls målgrupp: mammor 35-45 år. I den gruppen finns det däremot en hög kännedom om kampanjen och hela 94 procent kan tänka sig att fira jul utan alkohol.

– Där är vi nöjda, de siffrorna kan inte öka mycket mer. Så bör vi utöka målgruppen till att innefatta pappor också? Sådant måste vi titta på redan nu, säger Laura Luna.

Nu ska siffrorna analyseras vidare för att se hur kampanjen ska utvecklas.

– Hur ökar vi igenkänningen? Ska vi fortsätta ambassadörskapet med privatpersoner? Det handlar om att nöta, nöta, nöta. Vilket vi gör genom att prata mer om insamlingen och vad pengarna går till. Där kan medlemmarna verkligen vara med och påverka, säger Laura Luna.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer