Passivt drickande

Tre av fyra påverkas av passivt drickande

Enligt en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av IQ uppger tre av fyra svenskar att andra människors alkoholkonsumtion påverkar dem negativt. Hälften ångrar sitt eget beteende när de varit fulla och kvinnor drabbas oftare än män av passivt drickande.

På uppdrag av IQ, ett dotterbolag till Systembolaget vars uppgift är att bidra till en smartare syn på alkohol, har Sifo tillfrågat 1 500 vuxna svenskar om hur de upplever andras drickande. Det visar sig att tre av fyra tycker att andras drickande påverkar dem negativt. Sex av tio män anser att deras eget drickande påverkar andra på ett negativt sätt, medan fyra av tio kvinnor upplever detsamma.

– Vi på IQ tycker att det här är en viktig fråga att lyfta fram. Vi talar om passiv rökning och dess risker och borde även tala om riskerna med passivt drickande. Omgivningen påverkas när människor dricker, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Flera rapporter, bland annat från IOGT-NTO, visar detta, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Han menar att det är viktigt att sätta alkoholproblem i en större kontext än bara den egna konsumtionen och att passivt drickande är en bra term som tydliggör problemet och kan skapa diskussion.

Han är inte så förvånad över att det faktiskt är så pass många som upplever att de drabbas av passivt drickande. Däremot är han förvånad över att var tredje svensk upplever och erkänner att de beter sig illa mot andra när de dricker.

– Genusaspekten är starkare än jag trodde. Betydligt fler män än kvinnor uppger att de beter sig illa när de dricker. Män påverkar och kvinnor påverkas. Undersökningen sätter i sin helhet fingret på det faktum att man inte bara påverkar sig själv när man dricker, utan i hög grad andra. Det är viktigt och ett problem som bör diskuteras, säger Juan-Pablo Roa.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer