Cannabis

Tobaksprevention ska minska cannabisbruk

Effekt mot tobak kallas en ny metod som ska användas för att begränsa användningen av cannabis bland ungdomar i Sveriges tre största städer.

Nikolaus Koutakis, forskare vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, är projektledare och ansvarig för utvecklingen av programmet. Han har tidigare utvecklat metoden Effekt, som från början hette ÖPP, som går ut på att minska alkoholbruket bland unga.

I våras sjösatte regeringen en satsning mot cannabis kallad Trestad 2.

– På socialdepartementet upptäckte man att förekomsten av cannabis ökat lavinartat, i storstäderna hade 30 procent av eleverna i årskurs nio provat cannabis och det är historiskt höga siffror. Regeringen beslöt göra en storstadssatsning mot cannabis och det var så jag kom med i bilden, säger Nikolaus Koutakis.

Samband mellan tobak och cannabis

Han tillfrågades av de tre städerna om han kunde utveckla Effekt till att bli en metod även mot cannabis. Det var inte självklart för honom hur det skulle gå till, men han insåg att ett sätt skulle kunna vara att arbeta mot tobak.

− En undersökning som Statens folkhäloinstitut låtit göra visar att 64 procent av ungdomarna som röker i gymnasiets första årskurs har också testat cannabis. Däremot är det bara 4 procent av dem som inte röker som har gjort det, säger han till Accent.

Han påpekar att det inte finns några bevis för att tobak skulle vara en inkösrport till cannabis.

− Det kan lika gärna vara så att orsakerna till att man börjar är desamma för både tobak och cannabis, men sambandet finns ändå där, säger han.

Egentligen spelar det ingen roll tycker han.

− Det “värsta” som kan hända här är ju att vi inte får färre cannabisanvädnare, men kanske får vi ändå några färre rökare, säger han.

Riktas mot mellanstadiet

Metoden är inte exakt densamma som effekt mot alkohol.

− Effekt mot alkohol vilar tungt på föräldramöten och riktar sig till högstadiet. Effekt mot tobak riktar sig till mellanstadiet och här involveras också eleverna. Vi fokuserar på det som forskningen visar att fungerar. Dels kommer vi att arbeta med metoder för att stärka ungdomarnas förmåga att säga nej och dels kommer vi att rikta in oss på majoritetsmissförståndet, det vill säga att eleverna tror att “alla” andra gör saker som de själva inte gör, röker till exempel. Föräldrarna får fortfarande ett föräldramöte per termin, säger han.

Anders Eriksson, utvecklingsledare på utvecklingsenheten i Stockholm stad, förklarar att man gärna vill göra en satsning på mellanstadiet för att etablera kontakt med föräldrarna innan deras barn börjar röka.

− Debutåldern för tobak är lite lägre än för alkohol och därför är det viktigt att stärka föräldrars hållning gentomot sina barn innan barnen har testat, säger han.

”Föräldrastöd uppskattat”

Han tror inte det är någon risk att föräldrar tröttnar på att gå på föräldramäten varje termin.

− Föräldrastöd brukar alltid uppskattas. Föräldrar tycker det är bra att få träffa andra föräldrar och prata om hur man ska förhålla sig till sådant som rökning, dataspelande och liknande, säger han.

Han påpekar att satsningen på tobaksprevention i mellanstadiet bara är en liten pusselbit i den stora Trestadssatsningen mot cannabis.

− Det görs många fler satsningar inom Trestad 2, till exempel utbildning av olika yrkesgrupper som lärare, fritidsledare och socialsekreterar, säger han.

Mer från Accent