Systembolaget

Systembolaget bäst på medierelationer

Enligt svenska näringslivsjournalister är Systembolaget det företag som har bäst relation till medierna. Det visar en undersökning gjord av analysföretaget Aalund.

Tidningen Medievärlden skriver att 36 företag ingick i undersökningen. Bäst av alla klarade sig Systembolaget, som enligt de tillfrågade journalisterna klarar att hålla en bra relation med de journalister som bevakar dem – det gäller även högsta ledningen.

Svaren bygger på svar från 183 journalister som bevakar näringslivsfrågor.

Mer från Accent