Förebyggande

Studie: ÖPP har ingen effekt

Föräldraprogrammet Örebro preventionsprogram som används i en majoritet av svenska skolor har ingen effekt på ungdomars alkoholkonsumtion. Det visar en ny studie som genomförts av Stad.

Ungdomar vars föräldrar har deltagit i preventionsprogrammet ÖPP dricker lika ofta, lika mycket och börjar dricka i samma ålder som sina kompisar, vars föräldrar inte deltagit i programmet. Det här visar en utvärdering av programmet som genomförts av Stad, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem.

Forskarna Maria Bodin och Anna Strandberg följt 1752 elever och 1314 föräldrar fördelade på 40 skolor i 13 olika län från årskurs sju till årskurs nio. De har följt en grupp där föräldrarna deltog i ÖPP-programmet och en kontrollgrupp med barn och föräldrar som inte deltog i programmet.

– Vi såg inga skillnader vare sig på berusningsdebut, benägenheten att berusa sig ofta eller antalet ungdomar som dricker varje vecka mellan de två olika grupperna, säger Maria Bodin, forskare på Stad.

Detta trots att de kunde se att föräldrarna i gruppen som gick ÖPP var mer restriktiva när det gällde ungdomarnas alkoholkonsumtion. Exempelvis var det fler föräldrar i ÖPP-gruppen som inte bjöd sina barn i årskurs nio på alkohol hemma.

Men trots föräldrarnas restriktiva inställning syntes alltså inga effekter på ungdomarnas drickande.

– Det är naturligtvis tråkigt att vi fick det här resultatet, säger Maria Bodin.

Förklaringarna kan enligt forskarna vara många:

  • Studien skiljer sig rent metodologiskt från den tidigare studien av ÖPP, som genomfördes av programutvecklarna och visade goda resultat på ungdomarnas alkoholkonsumtion.
  • ÖPP-programmet har förändrats sedan dess. I den tidigare studien var det programutvecklarna själva som genomförde programmet på skolorna, i dag är det lokala programpresentatörer, man skickade oftare ut brev till föräldrarna och det ingick en del i programmet där föräldrarna skulle försöka få barnen att ägna sig åt fritidsaktiviteter, som numera är borttagen.
  • Idén om att restriktiva föräldrar minskar alkoholkonsumtionen hos sina barn är så pass spriden via media, annonser, kampanjer och så vidare, att kontrollgruppen helt enkelt var för bra.

– Vi kan tyvärr inte få ett hundraprocentigt svar på vad de skilda resultaten beror på, men alla de här sakerna har förmodligen bidragit. Vi har hygglig koll på att skolorna i ÖPP-gruppen har fått programmet och med en programdos som motsvarar den i vanlig verksamhet

Kan man dra slutsatsen att det inte spelar någon roll om föräldrar är restriktiva eller inte?
– Nej så ska man absolut inte tänka. Det finns så mycket data som visar att det aldrig kan vara fel att vara restriktiv. Det kan aldrig bli någon skada av det. Sedan om man ska sprida ÖPP vidare får man fundera vidare över.

Men om metoden inte fungerar?
– Nej det gör den inte vad vi kan se. Artikeln kommer att publiceras vetenskapligt, sedan får vi se vad som händer.

Joanna Wågström

Studien: Effektutvärdering av Örebro preventionsprogram.

Mer från Accent