Förebyggande

Studenter dricker mindre efter förebyggande projekt

Vid de högskolor som satsar på alkoholförebyggande arbete dricker studenterna mindre. Det visar en studie från Statens folkhälsoinstitut, FHI. Studenter med en riskfylld alkoholkonsumtion minskade med 9,1 procent under projekttiden.

– Vi ville se om det spelar någon roll om man har ett strukturerat förebyggande arbete på skolorna, om det gör någon skillnad överhuvudtaget, säger Elisabet Flennemo som är projektledare på Riskbruksprojektet.

Fyra högskolor i Sverige valdes ut, Malmös-, Mälardalens-, Halmstads- och Jönköpings högskola. Projektet startade 2006 och skolorna fick pengar genom Riskbruksprojektet för att jobba långsiktigt och strukturerat med förebyggande arbete.

Det har bland annat handlat om utbildningar inom ansvarsfull alkoholservering, kartläggningar av studenters alkoholvanor och framtagande av alkoholpolicys.

När de fyra högskolorna slutligen jämfördes med fyra likvärdiga skolor visade det sig att studenter med riskfyllda alkoholvanor hade minskat med 9,1 procent hos de utvalda skolorna och med 3,5 procent hos jämförelseskolorna.

Fler elever deltog också i de alkoholförebyggande insatserna på skolan. 10,9 procent hos de utvalda skolorna jämfört med 3,1 procent.

Även kännedomen om alkoholpolicyn var högre på de utvalda skolorna, 13,5 procent kände till den jämfört med 6,6 procent.

– Vi blev lite förvånade över att vi kunde se resultat efter så kort tid. Det här visar att ett strukturerat och systematisk arbete faktiskt ger effekt, säger Elisabeth Flennemo.

Joanna Wågström

Mer från Accent