Pris

Staffan Hubinette prisad för sina narkotikaförebyggande insatser

Staffan Hubinette, lärare på IOGT-NTOs folkhögskola Tollare, har fått pris av organisationen ECAD för sitt arbete för en narkotikafri skola.

När organisationen ECAD Sverige (European Cities Against Drugs) den 7 november hade årsmöte passade man på att tilldela Staffan Hubinette, lärare i socialpedagogik och drogprevention på IOGT-NTOs folkhögskola Tollare, priset ”Årets ECAD-insats i Sverige 2014”.

– Det kom som en total överraskning och känns förstås både hedrande och roligt. Det känns som ett erkännande av ett långt och tålmodigt arbete för en narkotikafri skola, säger Staffan Hubinette, som deltog i årsmötet bland annat för att hålla en föreläsning.

Priset ger ära, men inga pengar. Däremot ett vandringspris i form av en tavla målad av en konstnär vars son dog av en överdos.

– Jag hoppas också att priset kan få fler kommuner att bli intresserade av ECADs arbete, säger Staffan Hubinette.

Så här löd prismotiveringen:

”Staffan Hübinette är lärare i socialpedagogik och drogprevention på Tollare folkhögskola. Han är också för­fattare till boken Narkotikafri skola 3.0 och arbetar sedan många år med utbildning och föreläsningar för skolledare, skolhälsovård, elevvårdspersonal och lärare under rubriker som möjligheter och metoder i skolans förebyggande arbete, policy, handlingsplaner och drogtestning. Staffan har på ett förtjänstfullt sätt utvecklat skolans arbete i narkotikafrågan och spelat en avgörande roll inom skolområdet på den nationella narkotikapolitiska scenen. Hans bredd och kunskaper inom området är imponerande och flera ECAD-kommuner i landet har kunnat utnyttja hans expertis i strävan att utveckla skolornas arbete mot narkotika.

Genom att ECAD-Sverige tilldelar Staffan priset vill vi uppmärksamma betydelsen av hans narkotikapolitiska gärning på både lokal och nationell nivå samt inom det narkotikaförebyggande arbetet i skolan.”

Mer från Accent