Alkohol

Slutar vuxna langa slutar unga dricka

En majoritet av de 16-åringar som dricker alkohol skulle avstå om de inte fick tag på alkoholen genom någon de känner.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har gjort en telefonundersökning bland 1000 svenska ungdomar inför Valborg.

Undersökningen visar att 64 procent skulle låta bli att dricka om inte någon de känner hjälper till att skaffa alkohol. Endast 25 procent skulle gå till en okänd langare.

– Resultatet visar att det spelar roll när föräldrar, kompisar och äldre syskon bestämmer sig för att inte köpa ut eller bjuda. Då låter en majoritet av de unga bli att skaffa alkohol, vilket drastiskt minskar risken för att hamna i bråk eller ha oönskat sex, säger Håkan Leifman, direktör på CAN, i ett pressmeddelande.

Enligt CAN:s årliga drogvaneundersökningar i skolan är flick- och pojkvänner, kompisar och kompisars syskon den vanligaste källan till alkohol för elever i årskurs nio.

Därefter kommer föräldrar, med eller utan lov. Lägger man också till syskon handlar det om hela 62 procent av flickorna och 45 procent av pojkarna som får sin alkohol av någon närstående.

– Man måste arbeta på två fronter för att stoppa alkoholen ifrån att nå ungdomar. Det ena är att sluta köpa ut och bjuda de ungdomar vi känner. Det andra är att tipsa polisen så fort vi ser eller hör talas om langning av alkohol till unga, säger Håkan Leifman.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer