alkohol

Sjukvården uppmanar till vit månad före operation

I Region Skåne uppmanas patienter att skippa all alkohol månaden innan de ska opereras.

För den som dricker måttligt, eller mer, ökar annars risken för komplikationer.

Det är främst blödningar, infektioner och akuta hjärthändelser som kan drabba patenten.

Orsaken är att alkohol försämrar immunförsvaret och påverkar blodsystemet. Det medför att man blöder lättare, att risken för hjärtsvikt och hjärtrubbningar ökar och att kroppen är sämre rustad att hantera den stress extra påfrestning som en operation innebär. För den som har kroniska sjukdomar ökar risken för komplikationer ännu mer.

(Se en större version av bilden här.)

Mer från Accent