Alkohol

SCAD lär unga debattera droger

I SCAD-klubben lär sig ungdomarna fakta om droger och att diskutera och debattera. Det är också en skola i demokrati som ger ungdomarna ökat självförtroende.

I ett klassrum på Oloolua secondary school, utanför Nairobi, har 21 ungdomar möte i den nystartade lokala SCAD-klubben. De diskuterar alkohol.

Flickan som är ordförande i klubben strålar av självförtroende. Hennes röst väger tungt. Vid hennes sida sitter tre pojk­ar, klubbens vice ordförande, sekreteraren och kassören.

– Vi utbildar andra studenter om droger genom att föreläsa om skadeverkningar. Och så samarbetar vi med dramaklubbar och har gjort teaterpjäser om hur droger påverkar, säger ordföranden.

På klubbens möten arrangerar de debatter och tränar sig i argumentation. Sedan går de ut i skolan och möter andra elever.

– Mest pratar vi om alkohol och bhang, säger ordföranden.

Bhang är det lokala ordet för marijuana.

– Många har föräldrar som dricker för mycket. De som dricker gör ofta det. Men det är också många som aldrig dricker, förklarar en av ungdomarna.

Det som dricks är Changaá, lokalt producerad, billig sprit med hög alkoholhalt. Den köps i mugg, 250 ml kostar 100 kenyanska skilling vilket motsvarar knappt tio svenska kronor.

Klubben har också som ambition att få kontakt med lokala politiker.

William Nfakuka, anställd på SCAD, har med sig en ny fotboll som present till klubben. På fotbollen finns flera loggor, bland annat IOGT-NTO:s. Han berättar att SCAD uppmuntrar aktiviteter som inkluderar rörelse.

– Idrott, sång och dans. Allt sådant är bra. Och att lära sig argumentera och diskutera förstås, säger William Nfakuka.

Mer från Accent