Förebyggande

Rekordstort intresse för Förebygg nu

Konferensen Förebygg nu invigdes på onsdagsmorgonen med 690 deltagare, vilket är rekord. Det är sjunde gången som förebyggare från både myndigheter och ideella organisationer samlas i Göteborg.

Idag och i morgon hålls Förebygg nu i Göteborg. Ulrika Ankargren från Länsstyrelsen i Västra Götaland och Emma Ekblom från länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland hälsade alla de 690 deltagarna välkomna till ett Folkets hus som kommer att bli fullsatt under dagen, när alla försenade tågresenärer anlänt.

Ragnwi Marcelind, statssekreterare på socialdepartementet invigde med att tala om vikten av att barn får en uppväxt fri från konsekvenser av alkohol, tobak och andra droger. Hon poängterar att det gäller konsekvenser av både eget och vuxnas bruk.

Hon är särskilt nöjd med att alkohol och tobakskonsumtionen minskar bland unga. Utmaningen är den ökning av narkotikaanvändning som syns bland unga, även om den är liten.

Länspolismästaren i Västra Götaland län, Klas Friberg, var andra invigningstalare och han är glad att polisen har möjlighet att vara en av arrangörerna bakom konferensen. Han säger att en av polisens uppgifter är att förebygga brott.

Enligt Klas Friberg har inte polisen möjlighet att klara att bekämpa viss typ av brottslighet, till exempel den organiserade brottsligheten utan hjälp av andra. I de kretsarna handlar mycket om narkotika. Det är så gängen tjänar pengar, men faktum är också att de flesta medlemmarna i gängen själva är missbrukare och både behöver och vill ha hjälp att sluta.

Mer från Accent