Medling

Recept för minskade återfall

Utslussningen av dömda till fängelsestraff är ett område som fortfarande kritiseras för att vara väldigt eftersatt i Sverige.

I en rapport från Riksrevisionen 2004 levererades svidande kritik för att uppföljningen av dömda som avtjänat sitt straff var för dålig när det gällde centrala frågor som arbete, bostad och drogmissbruk.

Olika idéer om åtgärdsprogram lanserades, men hur det gått med dem är högst osäkert.

Enligt en undersökning som genomförts av kriminalvårdsstyrelsen saknar hälften av de omkring 9   000 interner som friges från de svenska fängelserna varje år en egen bostad. Var femte frigiven är helt bostadslös och bara 22 procent har jobb.

Ett halvår efter frigivningen är en bred majoritet fortfarande arbetslösa.

–  Forskningen visar att missbruk, arbetslöshet och bostadssituation har mycket stor betydelse för återfallsrisken. Här skulle det behövas en ökad myndighetssamverkan. Självklart med krav på drogfrihet, drogtester och genomgång av missbruksprogram för dem som behöver det. Samhället skulle kunna spara stora belopp genom att minska återfallen, säger Anders Nilsson, professor i kriminologi vid Stockholms Universitet.

Mer från Accent