ungas drogvanor

Öckerömetoden får unga – och deras föräldrar – att dricka mindre

Motiverade och kunniga föräldrar kan göra mycket för att minska ungdomars drickande. I Öckerö har procentandelen unga som varit berusade minskat från 42 till 12,7 procent sedan 2004. Och även föräldrarna dricker mindre.

Enligt Håkan Fransson, drogförebyggare i Öckerö kommun och pappa till Öckerömetoden, är hemligheten föräldrarna.

– Om alla vuxna i en kommun blir överens om att ingen under 18 år ska dricka alkohol är problemet med ungdomsfylleri i princip redan löst, säger han.

Han deltar i föräldramöten i årskurs 7-9, där han ger konkreta tips på hur föräldrarna kan försena sina barns alkoholdebut, och varför det inte är bra för barn att dricka, röka eller ta andra droger.  Varje år genomförs en drogvaneundersökning i samma årskurser och på föräldramötena får vuxna en bild av hur det ser ut gällande alkohol, tobak och narkotika.

Han uppmuntrar föräldrarna att ta kontakt med varandra, göra gemensamma överenskommelser om utetider med mera, och också att alltid ringa och kolla när någon ungdomarna ska sova över hos varandra.

– Jag trycker dock samtidigt på att det är upp till dig som enskild förälder att bestämma. Du älskar ditt barn över allt annat. När du nu vet hur farligt och dumt det är att ditt barn dricker måste du göra allt vad du kan för att göra det omöjligt. Jag tror att man sporrar varandra men samtidigt tror jag att föräldrakärleken är viktigare.

– I vår drogvaneundersökning frågar vi barnen hur föräldrarnas alkoholvanor ser ut, och vi kan se att de vuxnas drickande minskar ibland lika fort som barnens drickande. Vad jag vet finns det ingen annan metod som lyckats med det, säger Håkan Fransson.

Drogvaneundersökningen Öckerö, 2003-2018.

Håkan Fransson betonar att Öckerömetoden inte är någon skrivbordsprodukt.

– Jag har testat mig fram och gjort mer av det som verkar fungera, och slutat med det som inte fungerat. Det är ett av skälen till att minskningen går fortare i Alingsås och andra kommuner som använder metoden, och där vi gjort rätt från början, säger han.

Men det är ändå ett arbete som tar tid.

– Dels så tar det ju tid att få alla överens. Alla föräldrar går inte på föräldramöten. Alla föräldrar orkar inte stå emot. En del föräldrar har tappat inflytandet över sina barn alldeles för tidigt. Dels finns det ju en alkoholkultur bland unga ända sen mellanölstiden, och det gör ju att det ofta finns äldre kompisar som dricker och gärna delar med sig till yngre. Det finns ju också väldigt gott om alkohol i samhället. Tillgången är stor.

Att föräldrar möjliggör för barnen att dricka beror inte på kärleksbrist, utan på kunskapsbrist, menar Håkan Fransson.

– Om föräldrar fattar hur farligt och onödigt det är att unga dricker, och får reda på hur man enkelt förhindrar det, gör man det, säger han.

Han är noga med att inte prata om föräldrarnas alkoholdrickande på föräldramöten.

– Oavsett om föräldrarna är nykterister, dricker måttligt eller väldigt mycket, handlar min information om barnens drickande: ”Oavsett hur mycket du dricker eller inte dricker ska du se till så ditt barn låter bli.” Det är ju självklart ingen nackdel om föräldrarna också avstår, men en nyckel till Öckerömetodens framgång är att vi inte lägger oss i vuxnas drickande. Och därför är det ju extra glädjande att föräldrars berusningsdrickande ändå minskar så mycket, säger han.

Drogvaneundersökningen i Öckerö kommun genomförs för sextonde året i rad (2003-2018). Den görs på vårterminen årligen i åk 7-9 i kommunens tre högstadieskolor. Samma enkät genomförs också i 15 andra kommuner i år.

Håkan Fransson är även engagerad i ett fyraårigt forskningsprojektet ihop med Malmö Högskola.

Mer från Accent