Alkohol

Nytt center i Lund ska ge kunskap om riskerna med alkohol

I dag öppnar ett WHO-center för implementering av evidensbaserade metoder i vården. Centret är placerat i Lund och ska ha fokus på alkoholfrågor.

Trots att det numera är bevisa att ett även kort samtal med patienter som dricker för mycket om deras alkoholvanor kan leda till att de börjar dricka mindre så tar sjukvårdspersonal sällan upp frågan.

– Kan ni gissa hur stor del av svenska medicinska journaler som innehåller uppgifter om alkohol?

Det frågar Hanne Tønnesen, professor och chef för det nystartade centret, auditoriet vid Systembolagets forskningskonferens på Skarpö. Ungefär hälften gissar de flesta.

– Tio procent, svarar hon och tillägger att i Danmark är det mellan 80 och 90 procent.

Inte heller verkar det vara rätt personer som får frågan.

– De som redan lever hälsosamt får oftare ett hälsosamtal, säger Hanne Tønnesen.

Det är sådant som det nya centret ska ändra på. Metoder som det finns vetenskaplig evidens för ska användas. Genom att sprida kunskap om vilka metoder som fungerar och hjälpa till med verktyg för att implementera dem ska centret bidra till att förbättra vården. Centret kommer också att erbjuda utbildning och praktisk träning i hur man snabbare inför nya metoder.

Och det finns mycket att vinna.

– För mig som kirurg är hälsopromotion lika viktigt som knivar och saxar och andra verktyg, säger Hanne Tønnesen.

Hon visar statistik som visar att komplikationerna efter en operation mer än halveras om man kan få patienten att sluta röka sex–åtta veckor före operationen eller slutar dricka alkohol fyra veckor före.

– Om de dessutom kan förmås att börja motionera 30 minuter per dag åtta veckor före operationen så förkortas rehabiliteringstiden kraftigt, säger hon.

Centret, som heter Clinical Health Promotion Centre, invigs i dag. Det är placerat vid Lunds universitet och finansieras av Region Skåne, Systembolaget och Lunds universitet. Det drivs i samarbete med WHO och har ett tvillingcenter i Köpenhamn. Fokus ska ligga på alkohol, men även andra riskfaktorer finns med.

– Det vore konstigt annars. Mer än hälften av alla alkoholberoende är också rökare. Då går det inte att bara ta upp alkohol. Allt ska med, säger Hanne Tønnesen till Accent.

Mer från Accent