Serbien

Nu ska ungdomsaktiviteterna i Serbien bli alkoholfria

Alkohol är en del av vardagen i Serbien – även i ungdomsaktiviteter. Men nu kan det vara slut med det. En samarbetspartner till IOGT-NTO-rörelsen har lobbat fram nya riktlinjer som kommer leda till fler alkoholfria ungdomsaktiviteter.

– I Serbien är alkohol så otroligt närvarande i det vardagliga livet. Det gäller även vid ungdomsaktiviteter, normen är att det i princip alltid serveras alkohol. Om det till exempel har varit en utbildning så har det serverats alkohol på kvällen för att ”festa till det”. Så det är många ungdomar som börjar dricka alkohol relativt tidigt, säger Karin Fischer Liddle, programansvarig på IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete.

Men nu är normen förhoppningsvis på väg att ändras. De senaste åren har IOGT-NTO-rörelsen samarbetat med den serbiska organisationen CZOR. Sedan samarbetet började har organisationen börjat arbeta med alkoholfrågan.

– Nu har de har lobbat mot myndigheten Ministry of Youth and Sport för att det ska bli ett krav att när föreningar söker pengar för att göra ungdomsaktiviteter så ska aktiviteten vara alkoholfri, säger Karin Fischer Liddle.

Och lobbandet gett resultat.

– Ja, myndigheten har gjort nya riktlinjer för finansiering av ungdomsaktiveter. Det är en ny nationell strategi som säger att myndigheten vill promota en hälsosam livsstil för unga människor och att de inte ska främja användning av tobak, alkohol och andra droger. Det gäller alla aktiviteter, projekt och program för unga människor.

Utan IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete hade de nya riktlinjerna troligen inte tagits fram.

– Det är genom vårt samarbete med organisationen som vi bidragit till deras engagemang i alkoholfrågan, det här var inget de jobbade med tidigare. Men nu så har CZOR till och med fört in i sin egen organisation att ledare och styrelse ska försöka efterleva ett alkoholfritt och hälsosamt liv.

Karin Fischer Liddle tror att de nya riktlinjerna kommer att göra skillnad i Serbien.

– Det här är ett stort steg för att försöka bryta alkoholnormen bland ungdomar. De kommer se att det går att ha aktiviteter utan att alkohol serveras och att det blir en positiv och trevlig upplevelse ändå.

Mer från Accent