Student

Många föräldrar oroliga inför skolavslutning

Hela 90 procent av föräldrar tror att tonåringar dricker alkohol i samband med skolavslutningarna – men endast 17 procent tror att de egna barnen gör det.

I skolavslutningstider är det vanligt att ungdomar firar med att dricka alkohol. Det oroar många föräldrar enligt en ny undersökning från IQ. Däremot tror de allra flesta att det är andras tonåringar under 18 år som konsumerar alkohol. Inte ens eget.

– Det är tydligt, vi har sett liknande statistik i tidigare undersökningar också. Därför hoppas vi att föräldrar kan börja reflektera mer över sitt eget barn. Om man får höra historier hemma om vad alla andra hittar på hela tiden, måste man utgå från att ens barn är precis som sina kompisar, säger Karin Hagman.

I hela landet tror 17 procent att ens egen tonåring dricker i samband med skolavslutningen, medan det enbart är nio procent av föräldrarna i Jämtland och Blekinge län som tror att det är så.

Undersökningen*, som genomförts bland 3 335 föräldrar med barn mellan 13-17 år, på uppdrag av IQ, visar också att drygt 2 av 3 föräldrar, 68 procent, pratar mer med sina barn om alkohol än vad deras egna föräldrar gjorde med dem när de var tonåringar.

– Den siffran är ett gott betyg för alla som jobbar med prevention i Sverige. Vi tror och hoppas att de här samtalen spiller över i andra viktiga frågor också; som till exempel om tobak och internetfaror, säger Karin Hagman.

Hennes förhoppning är att Tonårsparlören som IQ skickar ut till föräldrar vars barn fyller 14 år kan underlätta samtalen, bland annat med kapitel om alkohol och sociala medier.

Däremot önskar Karin Hagman att det vore fler föräldrar som förstår att deras egen alkoholkonsumtion påverkar deras barns inställning till alkohol. Undersökningen visar att 6 av 10, 59 procent, föräldrar tror att så är fallet.

– Visserligen är det fler än hälften, men att vara en god förebild är verkligen nyckeln. Fler borde inse att ”tonåringen gör som jag gör – inte som jag säger”. Under semester och helgdagar är det dessutom många vuxna som dricker mer än vanligt. Tänk då som förälder: ”hur ska jag visa att man kan fira utan alkohol?”, säger Karin Hagman.

Hon anar att många föräldrar kan vara osäkra på vad som är rätt och fel, och om man ska lägga sig i eller inte, eftersom att det också är naturligt att som tonåring vilja slå sig lös från föräldrarna. Då tror Karin Hagman att det kan vara bra att diskutera med andra föräldrar om hur de gör.

– Man kan också vara noggrann med att hålla kontakten med barnet under kvällen och fråga hur det går. Men framförallt underskattar många föräldrar förebildsfrågan; klart att du som vuxen sätter normen kring alkohol.

*Undersökningen genomfördes av Norstat bland 3 335 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år via en slumpvis rekryterad webbpanel.

Mer från Accent