Malmö

Malmö utsedd till årets folkhälsokommun

Svensk Förening För Folkhälsoarbete har utsett Malmö till årets folkhälsokommun. Avgörande för valet av Malmö var deras strategiska, omfattande och systematiska folkhälsoarbete.

Priset, i form av en morot i glas, överlämnades, vid en prisceremoni i går i riksdagshuset, till kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh av socialutskottets ordförande Anders W Jonsson och vice ordförande Lena Hallengren.

Jan Linde, ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete, betonade att det är arbetssättet och inte folkhälsotillståndet som belönades. I så fall hade sannolikt inte Malmö varit vinnare.

− Vi har stora utmaningar framför oss. Vi har grupper som är väldigt välmående och andra grupper som har stora hälsoproblem. Malmö är en segregerad stad, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Hon berättar att kommunen gjort stora utbildningssatsningar, men att det inte minskat skillnaderna alls.

− Snarare är det nog så att de resursstarka grupperna är de som kan ta till sig av sådana insatser och förbättrar sin redan goda hälsa, säger hon.

Malmö har tagit en del radikala grepp som att lägga ned sin Folkhälsoavdelning. I stället är tanken att folkhälsoarbetet ska genomsyra all verksamhet.

− Vi prioriterar också strukturfrågor framför folkhälsofrågor. Får vi ordning på strukturen kommer det andra efter automatiskt, säger hon.

Malmö stad har arbetat offensivt mot alkohol och andra droger i. Enligt Eva Renhammar, folkhälsosamordnare Malmö stad, har en god grund lagts under de åtta – nio år Malmö satsningen ”En drogfri framtid” pågick. Hon är övertygad om att arbetet kommer att fortsätta.

− Vi har fungerande nätverk ute i stadsdelarna som jobbar med frågorna. Vi fortsätter också att jobba med att utbilda restaurangpersonal i arbetet med ”Trygg och säker krog” och så ingår vi i Trestadssatsningen mot cannabis, säger hon till Accent.

Man har också tillsatt en kommission för ett socialt hållbart Malmö. I kommissionen ingår både forskare och tjänstemän. Uppdraget är att ta fram ett vetenskapligt underlag som bas för hur hälsan ska kunna förbättras för alla Malmöbor, särskilt för de mest utsatta.

Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh är politikerna i Malmö beredda att fatta obekväma beslut om sådana måste till för att kunna jobba enligt kommissionens rekommendationer.

− Det kan vara sådant som att omfördela ekonomiska resurser, prioritera om i budgeten och förändra arbetssätt, säger hon.

Enligt Lena Hallengren kommer socialutskottet att anordna en hearing för att ta del av Malmös arbete och få möjlighet att föra ut till andra kommuner sådant som är mer allmängiltigt.

Mer från Accent