Förebyggande

Lagrådet kritiskt till försäljningsförbud efter kontrollköp

Regeringen föreslog nyligen lagändringar som gör det möjligt för kommunerna att börja med kontrollköp av alkohol igen, men nu har förslaget stött på patrull hos Lagrådet. Det statliga organet vänder sig framför allt mot att kontrollköpen ska kunna ligga till grund för försäljningsförbud.

I sitt yttrande skriver Lagrådet att ett försäljningsförbud efter kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel som visar på brister hos säljaren inte bör “komma i fråga med hänsyn dels till den sanktionerade regelns vaga utformning, dels till att kontrollköpet inte visar annat än att säljaren underlåtit att kontrollera åldern på någon som faktiskt är över 18 år.”

Severin Blomstrand, ledamot av Lagrådet, vill inte kommentera det statliga organets ståndpunkt.

– Jag vill inte säga något mer än vad som står i yttrandet, eftersom vi är tre stycken som har kommit överens om vad som ska stå i Lagrådets yttrande.

Är det en känslig fråga?

– Nej, inte alls. Det är bara det att jag inte tycker att jag ska säga mer än vad som står i yttrandet, säger Severin Blomstrand.

Malin Thorson, ordförande för UNF, anser att det är mycket viktigt att säljare ska kunna beläggas med försäljningsförbud under en viss tid om de inte kollar åldern på unga personer, även om det handlar om någon som är strax över 18 år.

– Det här är liksom inte bara en liten miss som säljarna gör – det här gör ju att minderåriga kan få tag på alkohol, med potentiellt väldigt stora konsekvenser. När vi gör egna kontrollköp ser vi att det är många säljare som misslyckas konsekvent med att följa reglerna, och klarar man inte av att inte sälja till minderåriga så ska man inte sälja alkohol, säger hon.

Om det krävs mer omfattande lagändringar än de regeringen nu har förslagit för att det ska bli möjligt att belägga säljare med försäljningsförbud, så anser Malin Thorson att sådana måste göras.

– Det är konstigt att säga att kommunerna ska få ta reda på att ställen säljer ut, men att de sedan inte ska få ge dem ordentliga konsekvenser. Man borde verkligen titta på en större lagändring om det är vad som behövs.

UNF har länge genomfört kontrollköp i egen regi, och då med minderåriga ungdomar.

– Vi har testat hur ålderskontrollerna fungerar i decennier, och vi har ju sett att de inte fungerar – väldigt många ställen säljer ut.

Det var i slutet av 2009 som kommunerna tvingades upphöra med sina kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Orsaken var att justitieombudsmannen då konstaterade att kontrollköp är dold myndighetsutövning, och att sådan kräver lagstöd.

– Det är djupt problematiskt att kommunerna inte har kunnat göra kontroller under fyra års tid. Det är så klart extremt viktigt att kommunerna kan kontrollera att lagen följs så att minderåriga inte kan få tag på alkohol. Vi gör vad vi kan och har försökt ta det här ansvaret, men vi är en frivilligorganisation och kan inte finnas överallt.

De nya lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2014. Malin Thorson hoppas på att det då trots allt blir möjligt att belägga säljare med försäljningsförbud, men det är inget hon vågar räkna med.

Severin Blomstrand säger sig inte ha någon som helst uppfattning om huruvida regeringens förslag kommer att gå igenom i oförändrad form eller inte.

– Lagrådets yttranden är inte bindande för regeringen, men yttrandena finns med i regeringens proposition till riksdagen. Där kan riksdagen läsa vad Lagrådet har sagt, och det har väl sin betydelse i behandlingen, säger Severin Blomstrand.

Hur ofta får ni igenom det ni vill?

– Det är inte fråga om vad Lagrådet vill. Lagrådet har i uppdrag att granska regeringens lagförslag utifrån grundlagsaspekter, att det ska vara förenligt med annan lagstiftning och att det ska vara lagtekniskt bra. Och den typen av synpunkter får Lagrådet gehör för i allmänhet.

Men du har ändå ingen uppfattning om ni kommer att få gehör för just de här synpunkterna?

– Nej, det har jag absolut igen uppfattning om, säger Severin Blomstrand.

Oavsett hur det blir kommer UNF att fortsätta genomföra kontrollköp i egen regi, enligt Malin Thorson.

– Det är viktigt att vi driver på. Dels handlar det om att vissa kommuner är mer engagerade än andra i det här, och dels är vårt arbete viktigt eftersom vi kan använda ungdomar under 18 år – vi kan ju visa att även 16-åringar får köpa ut, och att det inte bara är så att säljarna missar att kolla legitimation på folk över 18 år.

Mer från Accent