Rattfylleri

Låg efterfrågan på alkotester i hamnar

Sedan 2010 finns en tillfällig lag som ger väktare möjlighet att bli trafiknykterhetskontrollanter i hamnar. Men intresset har varit svalt och det är osäkert om några kontroller genomförts.

Tidigare var det bara polis, tulltjänstemän och kustbevakare som fick utföra alkotester. I syfte att öka antalet kontroller gjordes en lagändring 2010 som gav personal på vaktbolag möjlighet att utföra nykterhetskontroller i hamnar. Det skriver Riksdag och Departement.

Lagen gäller på prov fram till sista juni i år. Någon utvärdering blir dock inte möjligt att göra eftersom det är osäkert om några extra kontroller har genomförts. Endast nio personer har genomgått den utbildning som krävs och bara två har fått förordnande som trafiknykterhetskontrollanter.

Nu vill regeringen förlänga den tillfälliga lagen ytterligare tre år, till sista juni 2016.

Flera remissinstanser är tveksamma på grund av det dåliga intresset.

Trots det låga intresset för att utbilda extra kontrollanter görs ett stort antal kontroller av ordinarie personal. Under 2011 gjorde till exempel Kustbevakningen Sydväst 9 299 tester och hittade 20 rattfyllerister.

Mer från Accent