Förebyggande

Kontraktsmetoden utvärderas

Örebro universitet har fått till uppgift att undersöka om kontraktsmetoden fungerar. Metoden innebär att eleverna skriver ett kontrakt på att de inte ska använda tobak, alkohol eller andra droger

Kontraktet skrivs frivilligt på av elever, efter medgivande av minst en förälder. I kontraktet lovar eleven att inte börja dricka alkohol, inte börja använda tobak, inte testa droger och inte begå brotten snatteri och skadegörelse. Kontraktet gäller i ett år. Den som skriver på deltar också i utlottningar av priser och får förmåner och rabatter av olika slag.

I Skövde har 2 000 elever skrivit på SANT-kontraktet i grundskolans årskurs 5 – 9, enligt Sveriges Radio P4 Skaraborg. De som går i sjuan ingår i den utvärdering som ska göras av Örebro universitet.

Skövdes kontraktsmetod tillhör Riksförbundet SMART. Förbundssekreterare Slim Lidén berättar för Accent att även Bjärnums och Sjöbos sjundeklassare ingår i den nationella utvärderingen. Dessutom ingår ett par kontrollskolor.

− Eleverna ska följas genom hela högstadiet för att se om metoden har någon effekt. Först 2015 förväntas resultaten bli klara, säger han.

Han berättar att utvärderingen gör som en del i en satsning på södra Sverige som SMART har gjort med stöd av först socialstyrelsen och senare Statens folkhälsoinstitut.

− Det är en utsatt region med närheten till Danmark. Både droger och attityder letar sig över gränsen. Därför är det viktigt att jobba med förebyggande verksamhet, säger Slim Lidén.

Enligt P4 Skaraborg tyder de första enkätundersökningarna i studien på att modellen kan ha effekt. Över hälften av de tillfrågade ungdomarna uppger själva att kontraktet hjälpt dem att inte börja snusa, dricka, eller knarka. Undersökningen tyder också på att kontraktet bidragit till att ämnet diskuterats mer konkret i hus och hem mellan barn och förälder.

Mer från Accent