Förebyggande

Kampanj för nykterhet ska minska skoterdöd

En mycket stor andel av landets skoterolyckor med dödlig utgång sker i lilla Strömsund, och alkohol är ofta inblandat. Nu dras en nykterhetskampanj igång för att minska skoterdöden. ”Många anser att det är okej att köra skoter onykter”, säger Berit Holter, drogförebyggande samordnare i Strömsunds kommun.

Under säsongen 2010/2011 skedde fyra av Sveriges åtta skoterolyckor med dödlig utgång i Strömsund, och minst två av dem var alkoholrelaterade, enligt Berit Holter. När dessutom CANs senaste drogvaneundersökning visade att niondeklassarna i Strömsund kör motorfordon onyktra i betydligt högre omfattning än andra ungdomar i länet kände Berit Holter att något måste göras.

– I slutet av maj bjöd jag in polisen, en kille som jobbar med förarbevisutbildning och en representant för Strömsunds snöskoterallians, som är en paraplyorganisation för alla skoterklubbar i kommunen. Vi enades om att vi ska påverka den här utvecklingen genom att satsa på en kampanj, säger Berit Holter.

Kampanjen drar igång nu i februari och innehåller en rad olika delar, bland annat informationsbesök på skolorna, affischer, deltagande på Skoterns dag och kampanjblad som skickas till till hushållen.

– När jag var ung var det extremt mycket skoterfylla. Det har förbättras under åren, mycket beroende på att skoterklubbarna jobbar mycket med nyktra evenemang. Men fortfarande anser många att det är okej med skoterfylla.

Kampanjens huvudbudskap är ”ta ställning – skoterkörning och alkohol hör inte ihop”, och kommunens invånare informeras om nyktra skoterevenemang.

– Kampanjen kostar ju massa pengar så klart, men vi har fått jättebra sponsring. Vi har fyra huvudsponsorer, bland annat länsstyrelsen och Svedea försäkringsbolag, och en rad småsponsorer, som den lokala Ica-handlaren. Folk ställer upp ideellt också. Alla tycker att det här är en viktig fråga.

Att så många har dött just i Strömsund beror inte bara på attityden till skoterfylla utan även på att det är extremt många som åker skoter, enligt Berit Holter.

– Det är 3 000 medlemmar i Strömsunds snöskoterallians, och vår lilla kommun har bara 12 000 invånare. Men oavsett så är dödssiffran väldigt alarmerande.

Vad är målet med kampanjen?

– Vi vill förändra attityden så att alla känner att det är självklart att skoteråkning och alkohol inte hör ihop. Vi vill få ungdomarna att känna att de verkligen kan påverka den här utvecklingen och att det har betydelse vilken ställning de tar, både för sin egen del men också att de kan sprida budskapet till sina kompisar. Vi vill inte att fler ska dö eller råka ut för svåra skoterolyckor.

Berit Holter tror dock inte att det går att nå målet med bara en kampanj under den här säsongen.

– Av erfarenhet vet vi att man behöver jobba med sådana här frågor långsiktigt och strategiskt. Vi är inte säkra på att vi har resurserna till nästa år, men vi hoppas på det, eftersom vi tror att det dröjer några år innan vi kan se resultat.

Berit Holter hoppas även att kampanjen ska spridas till andra kommuner. Totalt sett skadas runt 100 människor om året i skoterolyckor i Sverige, och alkohol är ofta inblandat.

– Mina kollegor i andra kommuner är väldigt intresserade. Det här projektet är en pilotgrej: vi får se hur det tas emot av målgruppen, och sedan får vi se hur det blir nästa säsong, säger hon.

Mer från Accent