FAS

Kampanj för att öka BVC:s kunskap om barns alkoholskador

I dag, den 9 september är det internationella FAS-dagen. FAS-föreningen lanserar en ny kampanj för att öka kunskapen om fetalt alkoholsyndrom, FAS, hos landets barnavårdscentraler.

Över hela världen uppmärksammas i dag de barn som fötts med fetalt alkoholsyndrom, FAS; skador orsakade av mammans alkoholkonsumtion under graviditeten.

– Datumet 9/9 har valts med tanke på att en graviditet är nio månader, förhoppningsvis nio alkoholfria månader. Av samma anledning är hela september en uppmärksamhetsmånad för FAS, säger Katarina Wittgard, kanslichef på FAS-föreningen.

FAS-föreningen har valt att satsa på en kampanj för att öka kunskapen hos personal på barnavårdscentralerna, BVC. En webbplats har tagits fram och informationsmaterial har skickats till över 1 000 barnavårdscentraler. Kampanjens namn, 1 av 100, syftar på andelen barn som man beräknar föds med alkoholskador varje år.

– Det är ungefär samma andel i hela den industrialiserade världen, men varierar, som alla andra alkoholskador, beroende på alkoholkonsumtion och alkoholkultur. Östeuropa, Sydafrika, Grönland och Storbritannien är exempel på länder som är särskilt hårt drabbade.

Katarina Wittgard är bekymrad över att kunskapsnivån är låg.

– Medvetenheten om de här problemen är usel. Ändå föds varje år cirka 300 barn i Sverige med fullt utvecklat syndrom, säger hon.

Trots att mödravården arbetar systematiskt med alkohol förs inte information om risken för att barn ska födas med FAS över till Barnavårdscentralerna, enligt Katarina Wittgard.

– De har ingen beredskap när de här barnen dyker upp. Det finns en stor grupp som aldrig får någon diagnos.

Till det finns flera tänkbara förklaringar.

– En svårighet är att det inte är någon enkel diagnos. Det är en spretig patientgrupp. Vissa är både utvecklingsstörda och svårt fysiskt handikappade, medan andra, som inte har fullt utvecklad FAS, kanske inte alls har så tydliga besvär. De kan vara normalbegåvade med ADHD eller högfungerande autism. Vanligt är att barnen har problem med sociala relationer, att logiskt tänkande inte fungerar och att det är svårt att se orsak och verkan, säger hon.

Katarina Wittgard. Foto: Fas-föreningen.

En annan tänkbar förklaring är en ovilja att se risker med alkohol.

– Alkohol har en väldigt speciell ställning i vårt samhälle. Vi vill absolut inte veta att alkoholkonsumtion kan vara skadligt. Och definitivt inte ta upp det med den välklädda mamman med det fina jobbet. Inte ens när föräldrar själva börjat misstänka vad som är orsaken till barnens problem har de alltid fått gehör hos vården, säger hon.

Mer från Accent