Årets förebyggare

Kalmar Årets förebyggare: ”Vi drar alla åt samma håll”

"Kalmar har som nästan ingen annan kommun i Sverige lyckats med att bibehålla ett välfungerade ANDT-förebyggande arbete under många års tid", säger CAN:s direktör Håkan Leifman.

Årets förebyggande kommun utses av en jury tillsatt av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. I ett pressmeddelande i samband med att priset delades ut vid konferensen Drogfokus i Uppsala skriver de att Kalmars kommun ”på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit och förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete.”

En förklaring är tydligheten från politikens sida, säger Håkan Leifman, och fortsätter:

– Ett annat är att kommunen återkommande har deltagit i nationella utvecklingsarbeten. Ett tredje är att drogsamordaren varit exceptionellt drivande och sannolikt slitit ut dussintal par skosulor under sina år, säger Håkan Leifman.

Roger Holmberg, ordförande för socialnämnden i Kalmar kommun, säger att de politiska partierna i kommunen är överens om att drogförebyggande arbete är viktigt:

–När föreningsliv och näringsliv ställer upp helhjärtat blir det bra. Vi drar åt samma håll.

Om priset: Utmärkelsen tilldelas en kommun som uppnår höga poäng i det så kallade preventionsindex, där faktorer som policy och struktur, samverkan och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan ingår.

Mer från Accent