Junis

Junis rapport visar: Få barn till missbrukare får stöd från sin kommun

Junis kommunrapport 2016 visar att trots att många kommuner i dag erbjuder stödgrupper till barn som växer upp med missbruk, nås alltför få barn av hjälpen.

Förra året fick endast 2 290 barn stöd och hjälp, trots att cirka 400 000 barn lever med föräldrar som har ett riskbruk. Det visar Junis, IOGT-NTO:s juniorförbunds, kommunrapport.

– Det är problematiskt att det fortfarande ser ut så här. Det har tyvärr inte hänt så mycket på de senaste tio åren, det är alldeles för få barn som nås av de stödgrupper som kommunerna faktiskt erbjuder, säger Mona Örjes, Junis förbundsordförande, och fortsätter:

– Positivt är att allt fler kommuner erbjuder stöd. Men flera har i Junis enkät svarat att de inte har haft några barn alls i sina stödgrupper. Det finns uppenbarligen ett stort glapp mellan viljan att hjälpa och att faktiskt nå de här barnen och ge dem det stöd de behöver,

Svarsfrekvensen har varit hög, 75 procent av kommunerna har svarat. Av de kommuner som svarat erbjuder 90 procent någon form av stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk. De barn som får stöd nås i första hand genom skolan, därefter genom kontakter med socialtjänsten.

Rapport 2016
Årets rapport. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

– Det faktum att så få barn kommer till kommunens stödgrupper väcker frågan om det är något annat som behövs, säger Mona Örjes.

Hon har en vision om att alla som arbetar med barn redan under sin utbildning ska få veta att stödgrupper finns. Hon vill också att alla kommuner ska erbjuda hjälp och veta hur de ska nå barnen.

Mona Örjes visar rapporten
Mona Örjes visar upp rapporten. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

– Vi måste arbeta på flera fronter. Dels öka medvetenheten om stödet som finns och få barn och föräldrar införstådda med vikten att få och ta hjälp, dels att minska andelen föräldrar som dricker. Drömmen vore ju att inga stödgrupper ska behövas, säger Mona Örjes.

Av de kommuner som svarat på Junis enkät sticker Linköping ut. Kommunens stödgrupper har nått 220 barn under 2015.

Rapporten, som släpptes i går, kan läsas direkt, och beställas, på Junis hemsida.

Mer från Accent