Barn

Fulla föräldrar blir monster – i barnens ögon

Med filmen Monsters vill Janne Takala, projektkoordinator för ”A Fragile Childhood” i Finland, skapa en diskussion om hur barn upplever vuxnas drickande. Efter bara ett par veckor har filmen visats närmare två miljoner gånger. (Du kan se filmen själv under artikeln.)

Hur tänkte ni när ni bestämde er för att göra filmen?

− Vi har tidigare försökt komma underfund med vad barn upplever i hemmet. Vi gjorde en studie på 841 barn mellan 12 och 18 år för att ta reda på vad de anser om den finska alkoholkulturen och vilka erfarenheter de har av föräldrars drickande. Vi har också genomfört en mediekampanj som uppmuntrade unga människor att skriva om sina erfarenheter av alkohol i hemmet.

– Av svaren fick vi idén till monsterkampanjen. Barn uttryckte att de tyckte bäst om sina föräldrar när de var nyktra och att föräldrarna blev som främlingar när de druckit. Avsikten var att skildra barnens upplevelser så att vuxna kunde förstå.

Vad hoppas ni uppnå?

− Vi vill provocera och få igång en diskussion. Vi vill få den vuxna befolkningen att reflektera över hur de bär sig åt. Vi vill inte tala om för folk hur mycket de kan dricka och vi säger inte att nolltolerans är det enda rätta, men vi tror aldrig att det är positivt för ett barn att föräldrarna dricker.

Vilka reaktioner har ni fått?

− Videon har visats 1 774 000 gånger utomlands (den engelska versionen) och 110 000 gånger i Finland. Den har diskuterats i dussintals internetforum och kommenterats på bloggar och vår Facebooksida. Vi har fått förfrågningar från flera länder att använda videon i TV och webbsändningar och även fått förfrågningar av politiker och tjänstemän att kunna använda den i officiella sammanhang.

– Reaktionerna har varit mycket positiva. Ämnet verkar engagera människor. Vi fick 3 500 gilla-markeringar på vår Facebooksida på bara några få veckor, vilket har medfört positiva effekter för vårt arbete, till exempel att locka unga till stödgrupper. Finska medier har lyft ämnet och synliggjort det. Starten var långsam, men när utländska medier plockade upp Monsterfilmen ökade intresset i finska medier också. Många har kommenterat filmen och sagt att de tycker den är bra gjord.

Filmen är mycket professionellt gjord – hur finansierade ni den?

− Kommunikationsbyrån Havas Worldwide Helsinki har lagt ned stort arbete på den. Vi har samarbetat med dem sedan 2010 och har fått flera utmärkelser för kampanjer och material.

– Den största delen av finansieringen kommer från Alkos (finska Systembolaget) program ”Tillsammans med barn” som syftar till att förebygga och minska skadorna på barn av vuxnas drickande. Som samarbetsparter kring programmet finns också finska Folkhälsoinstitutet, A-klinikstiftelsen, the Mannerheim League for Child Welfare (en ideell organisation som stöder barns rättigheter samt Finska föräldraföreningen (motsvarighet till Hem och skola eller Föräldraalliansen).

Filmen är skrämmande – tänkte ni någon gång att den kunde vara för stark för att budskapet skulle nå fram?

− Personligen såg jag en risk för det. Lyckligtvis har folk tagit budskapet till sig mycket bra. Filmen är chockerande, men den talar inte om för folk vad de ska tänka eller göra. Folk förhåller sig till den på olika sätt och vi ville höra hur de reagerade. Du kan läsa en del av åsikterna på engelska på vår Facebook-sida. Om man klickar på ”Speak Out Anonymously” kan man läsa kommentarer och en del av diskussionen som pågår även om det mesta sker på den finska sidan.

Vad är A Fragile Childhood och A-klinikstiftelsen?

− ”En glas-skör barndom” är det svenska namnet på ett projekt som startade redan 1986. Målet är att hjälpa barn som lider av att föräldrarna dricker för mycket. Tanken är att alla som arbetar med barn som har alkoholproblem hemma ska få stöd sitt arbete. Vi har också för avsikt att aktivera civilsamhället och så utvecklar vi metoder för att nå barnen med direkt hjälp, till exempel genom webbplatsen Shadow World.

– Projektet har också börjat samarbeta med två organisationer för mental hälsa, Finnish Central Association for Mental Health och The Finnish Association for Mental Health. De behövs för att kunna hjälpa de barn som själva börjar bli vuxna och snart kommer att bli föräldrar. Vi vill stötta dem att bryta kedjan och inte föra över problemen till nästa generation.

– Arbetet finansieras med medel från finska spelautomatförbundet. Organisatoriskt lyder projektet under A-klinikstiftelsen som arbetar för att minska alkohol-, narkotika- och andra beroendeproblem genom att erbjuda olika tjänster, som behandling, avgiftning och rehabilitering.

I Sverige pågår en diskussion om ”de glömda barnen” till missbrukare eller andra som dricker för mycket. Har ni en liknande diskussion i Finland?

− Vi har en liknande diskussion. Föräldrars missbruk är den vanligaste anledningen till att barn tas om hand. En förhoppning med Fragile Childhood är att få igång en diskussion som kan fungera förebyggande. Ofta har det gått för långt när socialtjänstemän kopplas in. Kanske kan det hjälpa om vuxna överväger konsekvenserna av sitt handlande innan problemen uppstår.

Mer från Accent